کتاب درآمدی بر ادبیات (۱)

درآمدی بر ادبیات (۱)

Introduction to Literature (I)

ویراست دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۴

این کتاب برای دانشجویان رشته‌ی ادبیات انگلیسی نوشته شده است که درس «درآمدی بر ادبیات ۱» را می‌گذرانند. در این کتاب، عناصر داستان کوتاه و نیز شیوه‌ی تحلیل داستان کوتاه به دانشجویان آموزش داده می‌شود. این کتاب به زبان انگلیسی تألیف شده است.

This book is intended for students who are taking their first courses in English literature. It should help them to clarify and develop their thinking about the stories they read. It does not qualify as a textbook which tells them everything they need to know about literature. Rather, the aim of this book is to help students develop their analytical skills by offering theoretical discussions and practical advice on how to read, understand and analyse fiction, particularly the short story.