کتاب افسانه‌های اِزُپ

افسانه‌های اِزُپ

تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۱

ویراستار: حسین پاینده

کتاب حاضر ترجمه‌ای است از جدیدترین نسخه‌ی افسانه‌های اِزُپ. افسانه‌هایی که مایه‌ی شهرت اِزُپ شده‌اند، در اوایل پیدایش مسیحیت به شکلی منظوم به زبان یونانی و لاتینی ثبت شدند. بعدها یک محقق بیزانسی در قرن چهاردهم این افسانه‌ها را به نثر بازنوشت و بدینسان باعث اشاعه‌ی گسترده‌تر آن‌ها شد. افسانه‌های اِزُپ بابیش از ۳۵۰۰ سال قدمت، سندی دیرینه و دیرپا از فرهنگ بشری محسوب می‌شوند. به سخن دیگر، ضعف‌های اخلاقی‌ای که شخصیت‌های افسانه‌های اِزُپ تجسم آن هستند، هنوز تصویری دقیق از ذات بشر و روابط بینافردی در جامعه به دست می‌دهد. نیز به همین سبب است که این افسانه‌ها ساختمایه‌ی پیرنگ بسیاری از داستان‌ها و فیلم‌های به‌یادماندنی بوده‌اند.