کتاب قرائتی نقادانه از رمان چهره‌ی مرد هنرمند در جوانی

قرائتی نقادانه از رمان چهره‌ی مرد هنرمند در جوانی

تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۲

ویراستار: حسین پاینده

کتاب حاضر چهارمین مجلد از «مجموعه‌ی نظریه و نقد ادبی» نوشته‌ی دیوید سْید، استاد دانشگاه لیورپول در انگلستان، است و دو بخش عمده دارد. در بخش نخست، نویسنده به زمینه‌ی تاریخی و فرهنگیِ رمان چهره‌ی مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس می‌پردازد و نقدهای نوشته‌شده توسط سایر منتقدان را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این بخش، برخی از مفاهیم بنیادینِ نظریه‌ی باختین که در قرائت نویسنده از رمان مورد استفاده قرار می‌گیرند تبیین شده‌اند. در دومین بخش کتاب، قرائت نقادانه‌ی مشروحی از رمان جویس ارائه گردیده که عمدتاً بر نظریه‌ی گفت‌وگوییِ باختین متکی است اما البته از سایر مفاهیم عام نقد ادبی نیز بهره می‌گیرد. هدف اصلی نویسنده نشان دادن این موضوع است که استیون (شخصیت اصلی رمان) چگونه در تعامل با «صداهای» فرهنگِ جامعه‌اش رشد می‌کند. نویسنده همچنین با استناد به بحث‌های باختین در خصوص چندگانه بودنِ صداهای رمان، به بررسی موضوعاتی از قبیل اقتدار کلیسا و جنسیت و فرهنگ در رمان جویس می‌پردازد. این نقد با بررسی مطالب دفتر خاطرات استیون در آخرین بخش رمان به پایان می‌رسد که نویسنده آن را گفت‌وگوی درونی استیون با خویشتن می‌داند.