کتاب مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان

مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان

ویراست دوم، تهران: انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۳؛ چاپ سوم، مرداد ۱۳۹۶

در سال‌های اخیر اصطلاح «پسامدرنیسم» در بحث‌های نقادانه درباره‌ی رمان در کشور ما بسیار رواج یافته است و بسیاری از منتقدان ادبی و رمان‌نویسان ایرانی مایل‌اند با ویژگی‌های رمان پسامدرن آشنا شوند. کتاب حاضر کوششی است برای تبیین این‌که پسامدرنیسم در ادبیات داستانی چگونه از مدرنیسم پدید آمد و مقالات آن با توجه به نیازها و مشکلات خاصی که ما در ایران برای فهم پسامدرنیسم در ادبیات داریم، گزینش و ترجمه شده‌اند. این کتاب از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، مدرنیسم در رمان مورد بحث قرار گرفته و در بخش دوم پیدایش پسامدرنیسم و ویژگی‌های رمان پسامدرن به تفصیل شرح داده شده است. به منظور تسهیل فهم مطالب کتاب، مترجم زیرنوشت‌های فراوانی را برای روشن ساختن معنای اصطلاحات ادبی یا برای توضیح بیشتر درباره‌ی محتوای رمان‌های مورد اشاره در متن کتاب افزوده است. ویراست دوم این کتاب با تجدیدنظر کلی در متن ترجمه و روزآمد کردن توضیحات تکمیلیِ مترجم در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.