کتاب پیش‌درآمدی بر مطالعه‌ی نظریه‌ی ادبی

پیش‌درآمدی بر مطالعه‌ی نظریه‌ی ادبی

تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۲

ویراستار: حسین پاینده

کتاب حاضر نخستین مجلد از «مجموعه‌ی نظریه و نقد ادبی» و نوشته‌ی راجر وبستر، مدیر گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه جان مورز لیورپول در انگلستان، است. هدف نویسنده این بوده است که راهنمایی مقدماتی درباره‌ی عمده‌ترین موضوعات نظریه‌ی ادبی و کاربرد آن‌ها در بحث‌های نقادانه‌ی ادبیات فراهم آورد. از جمله محاسن کتاب وبستر این است که وی برای تبیین مفاهیم نظری، ابتدا از اصطلاحات متداول‌تر و آشناتر استفاده کرده‌ و لذا خواننده‌ی ناآشنا با مباحث نقد ادبی جدید راحت‌تر می‌تواند بحث‌های کتاب را دنبال کند. ساختارگرایی، فرمالیسم روسی، مکتب باختین، نظریه‌ی زبانشناختیِ رومن یاکوبسن، روایت‌شناسی، نقد مارکسیستی، فمینیسم، نقد روانکاوانه، واسازی و . . . از جمله نظریه‌ها و مفاهیمی هستند که نویسنده‌ی کتاب حاضر آن‌ها را به زبانی فهمیدنی برای خوانندگان تبیین کرده است.