کارنامک (CV)

 • مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: پاینده

 • تحصیلات

دوره‌ی دبیرستان: Bletchington Park College در شهر آکسفورد، انگلستان (۵۸ – ۱۳۵۵) و متعاقباً دیپلم از دبیرستان هدف و رهنما در تهران (۶۰ – ۱۳۵۹)

لیسانس ادبیات انگلیسی (رتبه‌ی‌ اول) از دانشگاه علامه طباطبائی، تهران (۶۸ – ۱۳۶۴)

فوق‌لیسانس ادبیات انگلیسی (رتبه‌ی اول) از دانشگاه تهران (۷۰ – ۱۳۶۸)

دکترای نظریه و نقد ادبی از دانشگاه Sussex، انگلستان (۸۰ – ۱۳۷۵)

 • شغل

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، از سال ۱۳۷۱

نوع استخدام: رسمی ـ قطعی

مرتبه: استاد نظریه و نقد ادبی

پایه: پایه‌ی ۳۰

 • حوزه‌های پژوهش

نظریه و نقد ادبی، مطالعات فرهنگی، ادبیات داستانی، فیلم

 • جوایز و تقدیرها

۱. جایزه‌ی سومین جشنواره‌ی مطبوعات در ترجمه (۱۳۷۴)

۲. جایزه‌ی بهترین مقاله‌ی دانشجویان خارجی دانشگاه Sussex انگلستان (۱۳۷۶)

۳. جایزه‌ی پژوهشگر نمونه‌ی دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه‌ طباطبائی (۱۳۸۲)

۴. جایزه‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مقاله‌ی تشویقی در حوزه‌ی مطالعات فرهنگی (۱۳۸۳)

۵. جایزه‌ی کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (زمستان ۱۳۸۶)

۶. جایزه‌ی پژوهشگر برتر دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی (۱۳۸۶)

۷. جایزه‌ی مؤلف برتر دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی (۱۳۹۱)

۸. جایزه‌ی جلال آل‌احمد در بخش نقد ادبی (۱۳۹۳)

۹. جایزه‌ی پژوهشگر برتر دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی (۱۳۹۳)

۱۰. تقدیر و اعطای تندیس از سوی مرکز خدمات روان‌شناسی سیاووشان برای اثر برگزیده‌ی میان‌رشته‌ای در حوزه‌ی روانکاوی و فرهنگ (۱۳۹۵)

۱۱. تقدیر و اعطای تندیس از سوی سازمان بهزیستی در روز جهانی روان‌شناسی به دلیل فعالیت‌های پژوهشی و آثار میان‌رشته‌ای در حوزه‌ی روان‌شناسی و نقد ادبی (۱۳۹۷)

۱۲. جایزه‌ی پژوهشگر برگزیده‌ی سال انجمن منتقدان، پژوهشگران و نویسندگان خانه‌ی تئاتر ایران (۱۳۹۸)

۱۳. جایزه‌ی جلال آل‌احمد در بخش نقد ادبی (۱۳۹۸)

۱۴. جایزه‌ی کتاب سال دانشگاهی در بخش زبان و ادبیات فارسی از سوی دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

۱۵. جایزه‌ی کتاب برتر سال از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» (۱۳۹۸)

۱۶. جایزه‌ی پژوهشگر برتر دانشکده‌ی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی (۱۳۹۸)

۱۷. جایزه از سوی دانشگاه علامه طباطبائی برای تألیف کتاب نظریه و نقد ادبی (۱۳۹۸)

۱۸. جایزه‌ی کتاب سال (۱۳۹۸)

 • کارهای پژوهشی منتشرشده

۱۳۳ مقاله، ۲۹ کتاب (۱۲ تألیف، ۹ ترجمه، ۸ ویرایش)، ۲ پژوهش و ۳۷۶ سخنرانی، کارگاه علمی، جلسه‌ی نقد، مصاحبه، یادداشت و مقاله‌ی کوتاه در مطبوعات و حضور رسانه‌ای به شرح زیر:

۱. کتاب‌ها

الف. کتاب‌های تألیف کرده

۱. نظریه و نقد ادبی: درسنامه‌ای میان‌رشته‌ای، جلد اول. تهران: انتشارات سمت، آذر ۱۳۹۷؛ چاپ دوم، آبان ۱۳۹۸. (برنده‌ی شش جایزه در سال ۹۸: «جایزه‌ی کتاب سال»، «جایزه‌ی جلال آل‌احمد»، «جایزه‌ی کتاب سال دانشگاهی» (دانشگاه تهران) و «جایزه‌ی کتاب برتر سال» (سازمان سمت)، «جایزه‌ی پژوهشگر برگزیده‌ی سال»‌ (انجمن منتقدان، پژوهشگران و نویسندگان خانه‌ی تئاتر ایران)، جایزه در هفته‌ی پژوهش (دانشگاه علامه طباطبائی))

۲. نظریه و نقد ادبی: درسنامه‌ای میان‌رشته‌ای، جلد دوم. تهران: انتشارات سمت، آذر ۱۳۹۷؛ چاپ دوم، آبان ۱۳۹۸. (برنده‌ی شش جایزه در سال ۹۸: «جایزه‌ی کتاب سال»، «جایزه‌ی جلال آل‌احمد»، «جایزه‌ی کتاب سال دانشگاهی» (دانشگاه تهران) و «جایزه‌ی کتاب برتر سال» (سازمان سمت)، «جایزه‌ی پژوهشگر برگزیده‌ی سال»‌ (انجمن منتقدان، پژوهشگران و نویسندگان خانه‌ی تئاتر ایران)، جایزه در هفته‌ی پژوهش (دانشگاه علامه طباطبائی))

۳. گشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی. تهران: انتشارات مروارید، دی‌ماه ۱۳۹۲؛ چاپ دوم، اردیبهشت ۱۳۹۳؛ چاپ سوم، آذر ۱۳۹۴؛ چاپ چهارم، امرداد ۱۳۹۸. (برنده‌ی جایزه‌ی جلال آل‌احمد در بخش نقد ادبی، سال ۱۳۹۳)

۴. داستان کوتاه در ایران، جلد اول: داستان‌های رئالیستی و ناتورالیستی. تهران: انتشارات نیلوفر، شهریور ۱۳۸۹؛ چاپ دوم، آذر ۱۳۹۱؛ چاپ سوم، مرداد ۱۳۹۵. (نامزد مرحله‌ی نهایی چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی جلال آل‌احمد در بخش نقد ادبی، سال ۱۳۹۰)

۵. داستان کوتاه در ایران، جلد دوم: داستان‌های مدرن. تهران: انتشارات نیلوفر، شهریور ۱۳۸۹؛ چاپ دوم، آذر ۱۳۹۱؛ چاپ سوم، مرداد ۱۳۹۵. (نامزد مرحله‌ی نهایی چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی جلال آل‌احمد در بخش نقد ادبی، سال ۱۳۹۰)

۶. داستان کوتاه در ایران، جلد سوم: داستان‌های پسامدرن. تهران: انتشارات نیلوفر، اسفند ۱۳۹۰؛ چاپ دوم، مهرماه ۱۳۹۳؛ چاپ سوم، آذر ۱۳۹۶.

۷. رمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساختار و مضامین فیلم میکس(تهران: انتشارات هرمس، امرداد ۱۳۸۶)

۸. نقد ادبی و دموکراسی: جستارهایی در نظریه و نقد ادبی جدید (تهران: انتشارات نیلوفر، آبان ۱۳۸۵؛ چاپ دوم، مهر ۱۳۸۸؛ چاپ سوم، آبان ۱۳۹۴)

۹. نقد ادبی و مطالعات فرهنگی: قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران (تهران: نشر روزنگار، اردیبهشت ۱۳۸۵؛ ویراست دوم، تهران:‌ نشر شهر، مرداد ۱۳۹۵)

۱۰. گفتمان نقد: مقالاتی در نقد ادبی (تهران: نشر روزنگار، اردیبهشت ۱۳۸۲؛ ویراست دوم، تهران: انتشارات نیلوفر، آبان ۱۳۹۰؛ چاپ سوم، اسفند ۱۳۹۴)

۱۱. درآمدی بر ادبیات ۱ (ویراست اول، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۱۳۷۴ با ده بار تجدید چاپ؛ ویراست دوم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، شهریور ۱۳۸۷؛ چاپ دوم از ویراست دوم، بهمن ۱۳۹۴)

۱۲. درآمدی بر ادبیات ۲ (تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، آذر ۱۳۷۴؛ چاپ پانزدهم ۱۳۹۸)

ب. کتاب‌های ترجمه‌ کرده

۱. نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم / ایان وات،‌ دیوید لاج، . . . (چاپ اول، تهران: انتشارت نیلوفر، آبان ۱۳۸۶؛ چاپ دوم، شهریور ۱۳۸۹؛ چاپ سوم، مرداد ۱۳۹۴؛ ویراست اول با عنوان نظریه‌ی رمان، تهران: نشر نظر، اردیبهشت ۱۳۷۴)

۲. مطالعات فرهنگی درباره‌ی فرهنگ عامّه / جان استوری (تهران: نشر آگه، خرداد ۱۳۸۶؛ چاپ دوم، بهار ۱۳۸۹؛ چاپ سوم، مرداد ۱۳۹۵؛ چاپ چهارم، ۱۳۹۶؛ چاپ پنجم، ۱۳۹۷) (برنده‌ی جایزه‌ی کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، تابستان ۱۳۸۶)

۳. اندیشه‌ی یونگ / ریچارد بیلسکر (چاپ اول، تهران: انتشارات طرح نو، اسفند ۱۳۸۴؛ چاپ دوم (ویراست دوم)، تهران: انتشارات آشیان، مهر ۱۳۸۷؛ چاپ سوم، اردیبهشت ۱۳۸۸؛ چاپ چهارم (ویراست سوم)، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید، آذر ۱۳۹۱؛ چاپ پنجم، تهران: انتشارات مروارید، اردیبهشت ۱۳۹۸؛ چاپ ششم، تهران: انتشارات مروارید، مهرماه ۱۳۹۸)

۴. مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان / برایان مک‌هِیِل، لیندا هاچن، . . . (تهران: نشر روزنگار، بهمن ۱۳۸۳؛ چاپ دوم (ویراست دوم)، انتشارات نیلوفر، مهرماه ۱۳۹۳؛ چاپ سوم، مرداد ۱۳۹۶).

۵. روانکاوی فرهنگ عامّه / بَری ریچاردز (چاپ اول، تهران: انتشارات طرح نو، اردیبهشت ۱۳۸۲؛ چاپ دوم (ویراست دوم)، تهران: نشر ثالث، دی‌ماه ۱۳۸۸؛ چاپ سوم ۱۳۹۱؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات مروارید، خرداد ۱۳۹۴؛ چاپ پنجم، خرداد ۱۳۹۷)

۶. بکت و تئاتر معناباختگی / جیمز رابرتس (چاپ اول، تهران: انتشارات نمایش، اسفند ۱۳۷۷؛ چاپ دوم، اردیبهشت ۱۳۸۲؛ چاپ سوم (ویراست دوم)، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید، فروردین ۱۳۸۹؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید، فروردین ۱۳۹۴)

۷. زبانشناسی و نقد ادبی / راجر فالر، رومن یاکوبسن، دیوید لاج، پیتر بَری (ترجمه‌ی مشترک با زنده‌یاد مریم خوزان؛ چاپ اول، تهران: نشر نی، اسفند ۱۳۶۹؛ چاپ دوم (ویراست دوم با اضافات)، بهمن ۱۳۸۱؛ چاپ سوم، آذر ۱۳۸۶؛ چاپ چهارم، اسفند ۱۳۹۰؛ چاپ پنجم، مهر ۱۳۹۴؛ چاپ ششم، ۱۳۹۷)

۸. اصول و مبانی تحلیل متون ادبی / سلینا کوش (تهران: انتشارت مروارید، چاپ اول، فروردین ۱۳۹۶؛ چاپ دوم، مرداد ۱۳۹۶؛ چاپ سوم، بهمن ۱۳۹۸)

۱۰. تحلیل گفتمان کاربردی / آرتور آسا برگر (تهران: انتشارات مروارید، چاپ اول، امرداد ۱۳۹۸؛ چاپ دوم، مهرماه ۱۳۹۸)

پ. کتاب‌های ویرایش کرده

۱. نظریه‌های نقد ادبی معاصر/ لُیس تایسن، ترجمه‌ی مازیار حسین‌زاده و فاطمه حسینی (تهران: انتشارات نگاه امروز و انتشارات حکایت قلم نوین، اسفند ۱۳۸۷؛ چاپ دوم، بهمن‌ماه ۱۳۹۲؛ چاپ سوم ۱۳۹۴)

۲. درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی/ چارلز برسلر، ترجمه‌ی مصطفی عابدینی‌فرد (تهران: انتشارات نیلوفر، مهر ۱۳۸۶؛ چاپ دوم، شهریور ۱۳۸۹؛ چاپ سوم، اردیبهشت ۱۳۹۳؛ چاپ چهارم، ۱۳۹۶)

۳. درسنامه‌ی نظریه و نقد ادبی/ کیت گرین و جیل لبیهان، ترجمه‌ی گروه مترجمان (تهران: نشر روزنگار، امرداد ۱۳۸۳)

۴. قرائتی نقادانه از رمان چهره‌ی مرد هنرمند در جوانی/ دیوید سید،‌ ترجمه‌ی منوچهر بدیعی (تهران: نشر روزنگار، دی ۱۳۸۲)

۵. پیش‌درآمدی بر مطالعه‌ی نظریه‌ی ادبی/ راجر وبستر، ترجمه‌ی الهه دهنوی (تهران: نشر روزنگار، اردیبهشت ۱۳۸۲)

۶. افسانه‌های ازوپ/ ترجمه‌ی مژگان برومند (تهران: نشر روزنگار، دی‌ماه ۱۳۸۱)

۷. زبان خارجی تخصصی ۳ برای دانشجویان ادبیات فارسی/ تألیف رضا نیلی‌پور و منوچهر جعفری‌گهر (تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۱۳۷۴)

۸. کتاب مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل رمان در ایران (تهران: دفتر مطالعات ادبیات داستانی، اردیبهشت ۱۳۷۴)

۲. مقالات

الف. مقالات تألیف کرده

۱. اهمیت زاویه‌ی دید در داستان کوتاه (کیهان فرهنگی، سال ششم، شماره‌ی ۴، تیر ۱۳۶۸)

۲. مبانی فرمالیسم در نقد ادبی (کیهان فرهنگی، سال هفتم، شماره‌ی ۳، خرداد ۱۳۶۹)

۳. تبلور مضمون شعر در شکل آن (ماهنامه‌ی کلک، شماره‌ی ۱۱ و ۱۲،‌ بهمن و اسفند ۱۳۶۹؛ همچنین چاپ‌شده در کتاب سخن شیرین پارسی به ویراستاری اکبر صیادکوه و همکاران (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۵) و زبان و ادبیات فارسی عمومی به ویراستاری منصوره تدینی و همکاران (تهران: مؤسسه‌ی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان، ۱۳۸۸))

۴. دیدگاه مشترک والت ویتمن و سهراب سپهری (مجله‌ی شعر، سال اول، شماره‌ی‌ ۹، بهمن و اسفند ۱۳۷۲)

۵. شخصیت‌پردازی در داستان کوتاه (مجله‌ی ادبیات داستانی، سال دوم، شماره‌ی‌ ۱۸، فروردین ۱۳۷۲)

۶. روانکاوی شخصیت روان‌رنجور در داستان «زنی که مردش را گم کرد» (مجله‌ی ادبیات داستانی، سال دوم، شماره‌‌ی ۲۱، تیر ۱۳۷۳)

۷. خلأ ارزش‌ها در نمایشنامه‌ی خلأ (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی‌ ۲۵، تابستان ۱۳۷۳)

۸. ریشه‌های تاریخی و اجتماعی رمانتیسم (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی ‌۲،‌ تابستان ۱۳۷۳)

۹. گذار از مدرنیسم به پست‌مدرنیسم در رمان (سخنرانی در «نخستین سمینار بررسی مسائل رمان در ایران»، دانشگاه تهران، آذر ۱۳۷۳، مندرج در کتاب مجموعه مقالات این سمینار، چاپ اردیبهشت ۱۳۷۴؛ همچنین منتشرشده در روزنامه‌ی همشهری در تاریخ‌های ۱۱/۴/۷۵ و ۱۸/۴/۷۵)

۱۰. نقدی فمینیستی بر داستان کوتاه «رؤیای یک‌ساعته» (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی‌ ۲۹، تابستان و پائیز ۱۳۷۴)

۱۱. سلام بر پست‌مدرنیسم در سینما (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی‌ ۲۹، تابستان و پائیز ۱۳۷۴)

۱۲. تصادف یک گورستان با کامیون حامل آرد: گفتاری درباره پست‌مدرنیسم (مجله‌ی دوران، شماره‌ی ۱۲، تیر و امرداد ۱۳۷۵)

۱۳. “(Re)Visiting Oxford”, University of Sussex International Students’ Newsletter, June 1997.

۱۴. “Normal Abnormalities: Sado-Masochistic Violence in Ian McEwan’s The Comfort of Strangers”, Proceedings of the Conference on Violence of Representation and Representation of Violence, University of Nottingham, England, September 2000; published in The Journal of Arts and Sciences, Çankaya University, Turkey, Issue 6, December 2006.

۱۵. زندگی: عشق و دیگر هیچ . . . (معرفی ایان مکیوئین و نقد داستان «پس و پیش»، ماهنامه‌ی ادبی کارنامه، شماره‌ی‌ ۲۱، امرداد و شهریور ۱۳۸۰)

۱۶. بیگانه‌ی آشنا: روانکاوی و نقد ادبی (سخنرانی در ‌«همایش نقد ادبی در ایران»، تهران، ۱۳ شهریور ۱۳۸۰، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی‌ ۵۹، شهریور ۱۳۸۱)

۱۷. کریستوفر لش و فرهنگ خودشیفتگی (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌‌ی ۱۸، پائیز ۱۳۸۰)

۱۸. سیمین دانشور: شهرزادی پسامدرن (سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، ۹ اردیبهشت ۱۳۸۱، منتشرشده در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌‌ی ۶۳، دی ۱۳۸۱؛ همچنین تجدیدچاپ شده در زبان و ادب، نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره‌ی ۱۵، بهار و تابستان ۱۳۸۱؛ همچنین تجدیدچاپ شده در مجموعه نقدهایی بر آثار سیمین دانشور در کتاب بر ساحل جزیره‌ی سرگردانی، به کوشش علی دهباشی، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۳)

۱۹. جایگاه ادبیات عامّه‌پسند در مطالعات فرهنگی (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌‌ی ۲۰، تابستان ۱۳۸۱؛ ویراست جدید با عنوان «رویکرد مطالعات فرهنگی به ادبیات عامّه‌پسند» منتشرشده در فصلنامه‌ی برگ فرهنگ، شماره‌ی ۲۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹)

۲۰. فرایند نابودی پژوهش (نشریه‌ی فرهنگ و پژوهش، شماره‌ی ۱۱۶، ۲۱ امرداد ۱۳۸۲)

۲۱. دانشگاه علوم انسانی و جامعه (روزنامه‌ی شرق، ویژه‌نامه‌ی نوروز ۱۳۸۳، ۲۷ اسفند ۱۳۸۲)

۲۲. Life in the Metropolis: A Critical Reading of Ian McEwan’s The Child in Time (نامه علوم اجتماعی، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشیِ دانشکده‌‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره‌ی ۲۲، بهمن ۱۳۸۲)

۲۳. هژمونی، فرهنگ و آینده‌اندیشی: ملاحظاتی درباره‌ی مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامّه (مقاله‌ی ارائه‌شده در «دومین کارگاه آینده‌اندیشی»، برگزارشده توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ منتشرشده در مطالعات فرهنگی و آینده‌اندیشی: مجموعه مقالات و سخنرانی‌های دومین کارگاه آینده‌اندیشی، تهران: مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۴؛ همچنین منتشرشده در روزنامه‌ی شرق در تاریخ ۲۰/۳/۸۶، با عنوان: «ملاحظاتی درباره‌ی مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامّه: فرهنگ عامّه و منازعه‌ی ایدئولوژیک»؛ همچنین منتشرشده در ماهنامه‌ی ارمغان فرهنگی، شماره‌ی ۱، مهر ۱۳۸۷)

۲۴. اسطوره‌شناسی و مطالعات فرهنگی: تبیین یونگ از شکل‌گیریِ اسطوره‌ای مدرن (مقاله‌ی ارائه‌شده در سومین همایش ادبیات تطبیقی با عنوان «اسطوره و ادبیات»، برگزارشده توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشکده‌ی ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران، در دانشکده‌ی زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ منتشرشده در کتاب مجموعه مقالات این همایش، با عنوان اسطوره و ادبیات، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۳؛ همچنین مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی‌ ۸۹ و ۹۰، اسفند ۱۳۸۳ و فروردین ۱۳۸۴)

۲۵. شحنه باید که دزد در راه است: مصداق‌ها و پیامدهای سرقت ادبی (فصلنامه‌ی سخن سمت، شماره‌ی ۱۳، بهار ۱۳۸۳؛ همچنین ــ به صورتی تلخیص‌شده ــ مندرج در روزنامه‌ی شرق، ۲۱ فروردین ۱۳۸۴)

۲۶. جایگاه مطالعات فرهنگی در ادبیات (نشریه‌ی فرهنگ و پژوهش، شماره‌ی ۱۵۴، ۲۳ تیرماه ۱۳۸۳)

۲۷. فقر نقد ادبی در نظام دانشگاهی (نقد ادبی و دموکراسی) (روزنامه‌ی شرق، ویژه‌نامه‌ی دانشگاه، ۱۱ مهر ۱۳۸۳)

۲۸. The Universal Pandemic of Violence: A Narratological Reading of Ian McEwan’s Black Dogs (The Journal of Humanities of the Islamic Republic of Iran, Vol. II, No. 1, Winter 2004) (نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی)

۲۹. فراداستانی درباره‌ی دنیای یک زن: نگاهی به چارچوب‌شکنی‌های سیمین دانشور در داستان «مردی که برنگشت» (مقاله‌ی ارائه‌شده در همایش «چشم‌انداز داستان امروز فارسی»، برگزارشده توسط شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهران، ۱۲ و ۱۳ آذر ۱۳۸۳؛ مندرج در نشریه‌ی نقد و بررسی کتاب فرزان، شماره‌ی ۱۱، بهار ۱۳۸۴)

۳۰. ملاحظاتی درباره‌ی چشم‌انداز جهانی شدن ادبیات معاصر ایران (مقاله‌ی ارائه‌شده در همایش «ما و چشم‌انداز جهانی فرهنگ»، برگزارشده توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دانشگاه تهران، ۱۴ و ۱۵ آذر ۱۳۸۳؛ مندرج در نامه‌ی فرهنگستان، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره‌ی ۲۹، بهار ۱۳۸۵)

۳۱. تباین و تنش در شعر «نشانی» (نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره‌ی ۴۷، پاییز ۱۳۸۳؛ همچنین منتشرشده در فصلنامه‌ی تخصصی شعر گوهران، شماره‌ی ۷ و ۸، جلد دوم، بهار و تابستان ۱۳۸۴)

۳۲. تاریخ به‌منزله‌ی داستان؛ رویکرد پسامدرنیستی به تاریخ در داستان «میزگرد» (نامه‌ی فرهنگستان، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره‌ی ۲۷، آذر ۱۳۸۴؛ همچنین منتشرشده در کتاب شهرزاد، شماره‌ی ۵، پاییز ۱۳۸۸)

۳۳. مرگ مؤلف در نظریه‌های ادبی جدید (مقاله‌ی ارائه شده در سومین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۷ اسفند ۱۳۸۴، منتشرشده در کتاب مجموعه مقالات این همایش با عنوان رخسار اندیشه، تهران: مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۷؛ همچنین مندرج در نامه‌ی فرهنگستان، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره‌ی ۳۲، زمستان ۱۳۸۵)

۳۴. ژانر ادبی داستانک و توانمندی آن برای نقد فرهنگ (نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های ادبی، شماره‌ی ۱۲ و ۱۳، تابستان و پاییز ۱۳۸۵)

۳۵. Metafictional Experimentation in Enduring Love (زبان و ادب، نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره‌ی ۲۸، تابستان ۱۳۸۵)

۳۶. شیوه‌های جدید نقد ادبی: مطالعات فرهنگی (نامه‌ی فرهنگستان، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره‌ی ۳۱، پاییز ۱۳۸۵)

۳۷. رئالیسمِ آل‌احمد (هفته‌نامه‌ی شهروند امروز، شماره‌ی ۱۶، ۲۵/۶/۸۶)

۳۸. نشانه‌شناسی شعر: نقد نشانه‌شناختی شعر «زمستان» سروده‌ی مهدی ‌اخوان‌ثالث (مقاله‌ی ارائه‌شده در همایش «نظریه‌های ادبی معاصر و شعر ایران» در شیراز، به مناسبت روز جهانی شعر، در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۵، مندرج در کتاب مجموعه مقالات این همایش با عنوان غبارزدایی از مسیر تماشا؛ تهران: نشر روزگار، ۱۳۸۶؛ همچنین منتشرشده در فصلنامه‌ی تخصصی شعر گوهران، شماره‌ی ۲۱ و ۲۲، اسفند ۱۳۸۸ و مجدداً در شماره‌ی ۲۷، اسفند ۱۳۹۰)

۳۹. تجددخواهی ادبی هدایت (هفته‌نامه‌ی شهروند امروز، شماره‌ی ۳۸، ۲۸/۱۱/۸۶)

۴۰. مطالعات فرهنگی، نقد ادبی و سریال‌های عامّه‌پسند: «بزنگاه» آینه‌ی تمام‌نمای ارزش‌های طبقه‌ی متوسط (ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد، ۴/۷/۸۷)

۴۱. رمان پسامدرن چیست؟ بررسی شیوه‌های روایت در رمان آزاده خانم و نویسنده‌اش (فصلنامه‌ی ادب‌پژوهی، شماره‌ی ۲، تابستان ۱۳۸۶؛ همچنین قسماً تجدیدچاپ شده در ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۷)

۴۲. بررسی یک آگهی تلویزیونی از منظر مطالعات فرهنگی (فصلنامه‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره‌ی ۵، بهار و تابستان ۱۳۸۵)

۴۳. نسبی‌گرایی در نقد ادبی جدید (فصلنامه‌ی نقد ادبی، شماره‌ی ۱، بهار ۱۳۸۷؛ همچنین تجدیدچاپ شده در فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌های ۲۷ و ۲۸، زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰؛ همچنین منتشرشده در کتاب مجموعه مقالات همایش فلسفه‌ی میان‌رشته‌ای و عالَم معاصر، تهران: انتشارات حکمت، ۱۳۹۲)

۴۴. مدلی متفاوت: نقد فرهنگی داستان «مدل» نوشته‌ی سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان (فصلنامه‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره‌ی ۱۱، بهار ۱۳۸۷)

۴۵. رمان شکل بسط‌یافته‌ی داستان کوتاه نیست (ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد، ۲۰/۸/۸۷)

۴۶. همسراییِ صداهای ناهمخوان: شازده احتجاب از منظر نظریه‌ی باختین (ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد، ۲/۹/۸۷؛ همچنین منتشرشده در مجله‌ی تحقیقات فارسی، دانشگاه دهلی، هند، شماره‌ی سال تحصیلی ۱۵-۲۰۱۴)

۴۷. «نقد»، «تحلیل» یا «مرور و معرفی»؟ (نشریه‌ی ادبی، فرهنگی، هنریِ نافه، شماره‌ی ۴۰، اسفند ۱۳۸۷)

۴۸. برآمدن شکل‌های جدید نگارش در ادبیات معاصر فارسی (مقاله‌ی ارائه‌شده در همایش بین‌المللی تعامل ادبی ایران و جهان، دانشگاه تهران؛ مندرج در کتاب مجموعه‌ی مقالات همایش، با عنوان سفر در آینه: نقد و بررسی ادبیات معاصر، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۷)

۴۹. مدلول‌های لغزنده: «سه قطره خون» از منظر نقد ادبی لاکانی (روزنامه‌ی اعتماد ملی، بخش اول در تاریخ ۲۸/۲/۸۸ و بخش دوم در تاریخ ۲۹/۲/۸۸)

۵۰. صادق هدایت و داستان‌نویسی به سبک علمی ـ تخیلی (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۲۱، تابستان ۱۳۸۸)

۵۱. Teaching Literary Criticism to Iranian University Students: Some Cultural and Political Obstacles. Paper presented at the Fourth TELLSI Conference, Shiraz University, 9 February 2007.

(نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی آموزش مهارت‌های زبان، دوره‌ی اول، شماره‌ی اول، پاییز ۱۳۸۸)

۵۲. سرما در ساحت نمادین: شعر «زمستان» از منظر نقد ادبی لاکانی (ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد، ۱۱/۷/۸۸ ؛ همچنین منتشرشده در زبان و ادب پارسی، نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره‌ی ۴۲، زمستان ۱۳۸۸)

۵۳. نوگرایی و عرف‌شکنی در رمان تریسترام شندی (ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد، ۱۵/۱۱/۸۸)

۵۴. شخصیت‌پردازیِ کوبیستی در یک رمان مدرن ایرانی (مجله‌ی علمی ـ پژوهشی دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران، شماره‌ی ۱۹۱، دوره‌ی ۶۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹؛ همچنین منتشرشده در ماهنامه‌ی اطلاعات حکمت و معرفت، سال پنجم، شماره‌ی ۱، پیاپی ۴۹، فروردین ۱۳۸۹)

۵۵. ملاحظاتی از منظر مطالعات فرهنگی درباره‌ی سریال دارا و ندار (روزنامه‌ی شرق، قسمت اول ۷/۲/۸۹؛ قسمت دوم ۱۲/۲/۸۹)

۵۶. نقد شعر «آی آدم‌ها» سروده‌ی نیما یوشیج از منظر نشانه‌شناسی (نامه‌ی فرهنگستان، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره‌ی ۴۰، زمستان ۱۳۸۷؛ همچنین تجدیدچاپ شده در فصلنامه‌ی تخصصی شعر گوهران، شماره‌ی ۲۸ و ۲۹، زمستان ۱۳۹۱)

۵۷. وجودشناسی پسامدرن در داستانی از علی خدایی (روزنامه‌ی شرق، قسمت اول ۳۰/۲/۸۹؛ قسمت دوم ۱/۳/۸۹؛ همچنین تجدیدچاپ شده در زبان و ادب پارسی، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره‌ی ۴۴، تابستان ۱۳۸۹)

۵۸. روایت‌های ممکن: صناعت‌پردازی پسامدرنیستی در رمان شبِ ممکن (روزنامه‌ی شرق، قسمت اول ۱۰/۴/۸۹؛ قسمت دوم ۱۲/۴/۸۹؛ همچنین تجدیدچاپ شده در ماهنامه‌ی دیدار ماه، شماره‌ی ۱)

۵۹. تحلیلی از صحنه‌ی آغازینِ فیلم هامون (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۲۵، تابستان ۱۳۸۹)

۶۰. رمان رئالیستی یا سند اجتماعی؟ نگاهی به مدیر مدرسه‌ی آل‌احمد (نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، دوره‌ی اول، شماره‌ی دوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۸؛ همچنین منتشرشده در کتاب جلال‌پژوهی، تهران: انتشارات خانه‌ی کتاب، آبان ۱۳۹۰)

۶۱. تحلیلی از صحنه‌ی فرجامینِ فیلم هامون (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۲۶، پاییز ۱۳۸۹)

۶۲. آیا یه حبه قند مصداق «فیلم ایرانی» است؟ (مجله‌ی سینما ۲۴، شماره‌ی ۸۷، آذر ۱۳۹۰)

۶۳. نقد کتاب در فرهنگ ما (کتاب ماه کلیات، شماره‌ی ۱۶۹، دی ۱۳۹۰)

۶۴. گشودن شازده احتجاب (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۳۱، زمستان ۱۳۹۰)

۶۵.باقیمانده‌ی روز؛ روایتی از سفر به اعماق روان (ماهنامه‌ی همشهری ماه، شماره‌ی ۹۴، اسفند ۱۳۹۰)

۶۶. عجز از بیان: قرائتی روانکاوانه از داستان «سه قطره خون» (مجله‌ی ادب فارسی، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره‌ی جدید، شماره‌ی ۷ و ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۰)

۶۷. کالبدشکافی فرهنگ در فیلم جدایی نادر از سیمین (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۳۲، بهار ۱۳۹۱)

۶۸. چگونه رمان بخوانیم: گام اول در قرائت نقادانه‌ی مدیر مدرسه (مجله‌ی داستان همشهری، شماره‌ی ۱۲، اردیبهشت ۱۳۹۱)

۶۹. خروج از بن‌بست یکنواختی در جهان داستانی (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۳۳، تابستان ۱۳۹۱)

۷۰. شورش پسر ضد پدر: یونگ در برابر فروید (ماهنامه‌ی علوم انسانی مهرنامه، شماره‌ی ۲۳، تیرماه ۱۳۹۱)

۷۱. چگونه رمان بخوانیم: قرائت نقادانه‌ی سَووشون (نشریه‌ی نگاه پنجشنبه، شماره‌ی ۳۲، ۱۸/۸/۹۱)

۷۲. راوی بوف کور (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۳۵، زمستان ۱۳۹۱)

۷۳. زمان در نظریه‌های روایت‌شناسی (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۳۷، تابستان ۱۳۹۲)

۷۴. چند اشتباه متداول درباره‌ی پسامدرنیسم (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۳۹، زمستان ۱۳۹۲)

۷۵. تعامل میان‌رشته‌ای نقد ادبی با تاریخ (مجموعه مقالات همایش تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، ۱۳۹۲)

۷۶. سفرنامه به منزله‌ی روایت (مجله‌ی بخارا، شماره‌ی ۹۸، بهمن و اسفند ۱۳۹۲)

۷۷. انعکاس جنگ در رسانه‌ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه‌ها (فصلنامه‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره‌ی ۳۳، زمستان ۱۳۹۲)

۷۸. تعارض دو روایت از ایرانی‌بودگی (دوماهنامه‌ی روایت، شماره‌ی ۱، بهار ۱۳۹۳)

۷۹. فوتبال، فرصتی برای اندیشیدن به صلح (روزنامه‌ی شرق، ۸/۳/۱۳۹۳)

۸۰. مفهوم «کانونی‌سازی» در روایت‌شناسی (دوماهنامه‌ی روایت، شماره‌ی ۲، پائیز ۱۳۹۳)

۸۱.دُن‌ کیشوت، رمانی کم‌نظیر برای خوانش‌های متکثر (روزنامه‌ی اعتماد، ۲۴ مهر ۱۳۹۳)

۸۲. روایت‌شناسیِ یک عکس: تحلیل روایت‌شناسانه‌ی عکسی از حسن روحانی (دوماهنامه‌ی روایت، شماره‌ی ۳، زمستان ۱۳۹۳)

۸۳. وقتی که زمان متوقف می‌شود:‌ خوانشی روانکاوانه از فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۴۷، مرداد و شهریور ۹۴؛ همچنین منتشرشده در فصلنامه‌ی سخن سیاووشان، شماره‌ی ۱، زمستان ۹۴)

۸۴. اعتماد، رمانی درباره‌ی بی‌اعتمادی (مجله‌ی اندیشه‌ی پویا، شماره‌ی ۲۷، تیر و مرداد ۹۴)

۸۵. توافق هسته‌ای و اسطوره‌ای شدن شخصیت ظریف (کتاب جستارهایی در ایران پساتوافق، تهران:‌ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، مرداد ۹۴؛ همچنین منتشرشده در ماهنامه‌ی علوم انسانی مهرنامه، شماره‌ی ۴۳، مرداد ۹۴)

۸۶. تاریخ‌نگار به منزله‌ی مترجم (روزنامه‌ی شرق، ۱۲/۱۰/۹۴)

۸۷. سایه‌ی سنگین مرگ؛ نگاهی به رمان اخیر حسین سناپور (روزنامه‌ی اعتماد، ۲۲/۱/۹۵)

۸۸. جایگاه جامعه‌شناسی ادبیات در نقد ادبی معاصر (فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۵۲، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۵)

۸۹. تشکیک پسامدرن: نقد داستان «مهتاب» از منظر نظریه‌ی لیوتار درباره‌ی پسامدرنیسم (فصلنامه‌ی بررسی کتاب، ویژه‌ی هنر و ادبیات، چاپ آمریکا، شماره‌ی ۸۶، تابستان ۱۳۹۵)

۹۰. رابطه‌ی نقد ادبی با تاریخ (فصلنامه‌ی علمی‌ـ‌تخصصی مردم‌نامه، شماره‌ی ۱، پاییز ۱۳۹۵)

۹۱. ادبیات داستانی ذهنیت‌مبنا (مجله‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۶۳، مهرماه ۱۳۹۶)

۹۲. خوانش متن به شیوه‌ی تاریخ‌گرایان نوین (فصلنامه‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره‌ی ۵۳، زمستان ۱۳۹۷)

۹۳. ترجمه‌ی ادبی و نسبت آن با تولید ادبیات (فصلنامه‌ی علمی‌ـ‌فرهنگی مترجم، شماره‌ی ۶۷، بهار ۹۸)

ب. مقالات ترجمه کرده

۱. شیوه‌ی تحلیل نمایش/ جان پک و مارتین کویل (کتاب صبح، شماره‌ی ۹، آذر و دی ۱۳۶۹)

۲. طلوع رمان/ ایان وات (ماهنامه‌ی کلک، شماره‌ی ۳۸، اردیبهشت ۱۳۷۲؛ کتاب هفته، شماره‌ی ۱۶۹، پیاپی ۵۵۶، ۹ اسفند ۱۳۸۲)

۳. داستان «شاهد»/ کاترین آن پورتر (مجله‌ی ادبیات داستانی، سال اول، شماره‌‌ی ۹، تیر ۱۳۷۲؛ همچنین ویراست جدید در فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۲۹، تابستان ۱۳۹۰)

۴. شخصیت‌ها در رمان/ ایان وات (مجله‌ی ادبیات داستانی، سال دوم، شماره‌‌ی ۱۳، آبان ۱۳۷۲)

۵. رئالیسم در رمان/ ایان وات (مجله‌ی ادبیات داستانی، سال دوم، شماره‌ی‌ ۱۶، بهمن ۱۳۷۲)

۶. زمان و مکان در رمان/ ایان وات (مجله‌ی ادبیات داستانی، سال دوم، شماره‌ی‌ ۱۷، اسفند ۱۳۷۲)

۷. کاربرد روانشناسی در نقد ادبی/ ویلفرد ل. گوئرین و همکاران (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی‌ ۲۴، زمستان ۱۳۷۲ و بهار ۱۳۷۳)

۸. نمایشنامه‌ی خلأ/ اوژن یونسکو (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی‌ ۲۵، تابستان ۱۳۷۳؛ همچنین تجدیدچاپ شده در ماهنامه‌ی رشد معلم، شماره‌ی ۹، تابستان ۱۳۸۴)

۹. بخش‌هایی از مقدمه‌ی ویلیام وردزورت بر ترانه‌های غنایی (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌‌ی ۲، تابستان ۱۳۷۳)

۱۰. بکت و تئاتر معناباختگی/ جیمز رابرتس (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی‌ ۲۶، پائیز ۱۳۷۳)

۱۱. داستایوسکی و پدرکشی/ زیگموند فروید (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌‌ی ۳، پائیز ۱۳۷۳)

۱۲. خود و نهاد/ زیگموند فروید (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی‌ ۳، پائیز ۱۳۷۳)

۱۳. درباره‌ی هملت/ ژاک لاکان (فصلنامه‌ی سیمرغ، سال یکم، شماره‌ی‌ ۲، زمستان ۱۳۷۳؛ همچنین منتشرشده در روزنامه‌ی شرق در تاریخ ۲۸/۱/۸۹)

۱۴. داستان «مادر وحشی»/ گی دو موپاسان (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌‌ی ۲۷، پائیز ۱۳۷۳)

۱۵. نقد روانکاوانه‌ی مدرن/ الیزابت رایت (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی‌ ۴، زمستان ۱۳۷۳)

۱۶. نقد روانکاوانه‌ی نمایشنامه‌ی هملت/ رامِن سلدن (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌‌ی ۴، زمستان ۱۳۷۳)

۱۷. انسان در آینه‌ی آثار بکت/ جیمز رابرتس (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌‌ی ۲۸، بهار ۱۳۷۴)

۱۸. داستان «ممنونم خانم»/ لنگستون هیوز (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی‌ ۲۸، بهار ۱۳۷۴؛ همچنین ویراست جدید در فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۳۴، پاییز ۱۳۹۱)

۱۹. کتاب مقدس به‌منزله‌ی اثری ادبی/ جان گیبل (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی‌ ۵ و ۶، بهار و تابستان ۱۳۷۴)

۲۰. مسیحیت از عیسی تا یوحنا/ د.ل. کارمُدی و ج.ت. کارمُدی (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی‌ ۵ و ۶، بهار و تابستان ۱۳۷۴)

۲۱. داستان «رؤیای یک ساعته»/ کیت شوپن (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌‌ی ۲۹، تابستان و پائیز ۱۳۷۴؛ همچنین ویراست جدید در هفته‌نامه‌ی سلامت، آذر ۱۳۹۰)

۲۲. داستان «هنر»/ اسلاومیر مروژک (فصلنامه سیمرغ، سال دوم، شماره‌ی‌ ۱ و ۲، تابستان و پائیز ۱۳۷۴؛ ویراست دوم مندرج در فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۳۱، زمستان ۱۳۹۰)

۲۳. شعر معاصر ایران/ مسعود فرزان (فصلنامه‌ی سیمرغ، سال دوم، شماره‌ی‌ ۱ و ۲، تابستان و پائیز ۱۳۷۴)

۲۴. تأملاتی در باب فرهنگ و هنر و ادبیات/ لودویک ویتگنشتاین (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی‌ ۷ و ۸، پائیز و زمستان ۱۳۷۴)

۲۵. ترجمه‌ی کتاب مقدس/ جان گیبل و چارلز ویلر (فصلنامه سیمرغ، سال دوم، شماره‌ی‌ ۳ و ۴، زمستان ۱۳۷۴)

۲۶. رمان امروز/ الن مَسی (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌‌ی ۹ و ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۷۵)

۲۷. آخر بازی/ جیمز رابرتس (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی‌ ۳۲، زمستان ۱۳۷۵ و بهار ۱۳۷۶)

۲۸. داستان «پس و پیش»/ ایان مکیوئین (ماهنامه‌ی ادبی کارنامه، شماره‌ی‌ ۲۱، امرداد و شهریور ۱۳۸۰)

۲۹. خودشیفتگی در زمانه‌ی ما / کریستوفر لش (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی‌ ۱۸، پائیز ۱۳۸۰)

۳۰. ذهنیت نسلی: دیدگاهی روانکاوانه درباره‌ی‌ اختلاف نسل‌ها/ کریستوفر بالِس (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی‌ ۱۹، زمستان ۱۳۸۰)

۳۱. کالاها و اُبژه‌های مسرت‌بخش/ بَری ریچاردز (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی‌ ۱۹، زمستان ۱۳۸۰)

۳۲. جامعه‌ی‌ بزرگ اتومبیل: دیدگاهی روانکاوانه درباره‌ی‌ جایگاه اتومبیل در فرهنگ مدرن/ بَری ریچاردز (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی‌ ۲۰، تابستان ۱۳۸۱)

۳۳. شرحی کوتاه درباره‌ی‌ روانکاوی/ زیگموند فروید (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی‌ ۲۱، بهار ۱۳۸۲)

۳۴. پیش‌درآمدی بر خودشیفتگی/ زیگموند فروید (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌‌ی ۲۱، بهار ۱۳۸۲)

۳۵. رئوس نظریه‌ی روانکاوی/ زیگموند فروید (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی ۲۲، پائیز ۱۳۸۲)

۳۶. مطالعات فرهنگی درباره‌ی فیلم‌های عامّه‌پسند/ جان استوری (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی ۲۳، زمستان ۱۳۸۲)

۳۷. جهانی شدن و فرهنگ عامّه / جان استوری (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی ۲۴، تابستان ۱۳۸۳)

۳۸. داستان‌های عامّه‌پسند/ جان استوری (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی ۲۵، پاییز ۱۳۸۳)

۳۹. اندیشه‌هایی درخورِ ایام جنگ و مرگ/ زیگموند فروید (فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی ۲۶ و ۲۷، بهار و تابستان ۱۳۸۴)

۴۰. خطابه‌ی دریدا در جلسه‌ی دفاع از رساله‌ی دکتری‌اش/ ژاک دریدا (نشریه‌ی روایت، شماره‌ی ۵، پاییز ۱۳۹۴)

 • عضویت در انجمن‌ها، مجامع علمی، . . .

۱. دبیر بخش ادبیات و بخش تئاتر در هیأت تحریریه‌ی فصلنامه‌ی هنر (از بهار ۱۳۷۳ تا پاییز ۱۳۷۵)

۲. عضو شورای نویسندگان فصلنامه‌ی ارغنون (از بهار ۱۳۷۳ تا پاییز ۱۳۸۴)

۳. عضو هیأت تحریریه‌ی مجله شعر و هنر (نشریه‌ی پژوهشکده‌ی شعر و هنر دانشگاه الزهرا) (از بهمن ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۵)

۴. عضو کمیته‌ی هماهنگی و نماینده‌ی ایران در «پروژه‌ی روز جهانی داستان کوتاه» (از بهمن ۱۳۸۴)

۵. عضو انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات (از اردیبهشت ۱۳۸۴)

۶. عضو شورای گروه ادبیات معاصر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی (از بهمن ۱۳۸۴)

۷. عضو شورای علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس (از دی ماه ۱۳۸۵ تا تیر ماه ۱۳۸۷)

۸. عضو هیأت مدیره‌ی انجمن علمی ارتباطات و مطالعات فرهنگی (از بهمن ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۶)

۹. عضو هیأت تحریریه‌ی فصلنامه‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات (از فروردین ۱۳۸۵)

۱۰. سردبیر فصلنامه‌ی نقد ادبی (از بهمن ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۷)

۱۱. عضو گروه پژوهشی نقد روانکاوانه در فرهنگستان هنر (از دی ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۹۱)

۱۲. عضو هیأت تحریریه‌ی دوفصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی جامعه‌شناسی هنر و ادبیات (از خرداد ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۸)

۱۳. عضو شورای سیاست‌گذاری نشریه‌ی روایت (از اردیبهشت ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵)

۱۴. عضو شورای علمی گروه تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام (از خرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵)

۱۵. عضو هیأت تحریریه‌ی مجله‌ی جهانی رسانه (از خرداد ۱۳۹۳)

۱۶. عضو شورای طرح‌ها و مطالعات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (از مرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴)

۱۷. عضو شورای حمایت از کتب ارزشمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (از شهریور ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۶)

۱۸. عضو هیأت علمی بنیاد ادبیات داستانی و شعر ایرانیان (از مهرماه ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۳)

۱۹. عضو شورای سیاست‌گذاری دانشنامه‌ی فرهنگ معاصر ایران (از اردیبهشت ۱۳۹۴)

۲۰. عضو افتخاری انجمن صنفی مترجمان تهران (از آبان ۱۳۹۴)

۲۱. عضو شورای عالی انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ (از بهمن ۱۳۹۴)

۲۲. عضو گروه پژوهشی «فرهنگ، تاریخ و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای» (از آذر ۱۳۹۵)

۲۳. عضو هیأت تحریریه‌ی مجله‌ی مردم‌نامه (از آذر ۱۳۹۶)

 • عضویت در هیأت داوران جوایز ادبی

۱. عضو هیأت داوران دومین دوره‌ی جایزه‌ی‌ ادبی گلشیری (۱۳۸۱)

۲. عضو هیأت داوران سومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی گلشیری (۱۳۸۲)

۳. عضو هیأت داوران دومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی یلدا (۱۳۸۲)

۴. عضو هیأت داوران جایزه‌ی کتاب سال (۱۳۸۲)

۵. عضو هیأت داوران سومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی یلدا (۱۳۸۳)

۶. عضو هیأت داوران اولین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی پروین اعتصامی (۱۳۸۳)

۷. عضو هیأت داوران اولین دوره‌ی جایزه‌ی مقالات فرهنگی (۱۳۸۳)

۸. عضو هیأت داوران اولین دوره‌ی جایزه‌ی مقالات حوزه‌ی علوم اجتماعی (۱۳۸۳)

۹. عضو هیأت داوران جایزه‌ی کتاب سال (۱۳۸۳)

۱۰. عضو هیأت داوران دومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی پروین اعتصامی (۱۳۸۴)

۱۱. عضو هیأت داوران جایزه‌ی کتاب سال (۱۳۸۴)

۱۲. عضو هیأت داوران داستان کوتاه در نخستین جشنواره‌ی ادبی ارسباران (۱۳۹۱)

۱۳. عضو هیأت داوران یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی هدایت (۱۳۹۱)

۱۴. عضو هیأت داوران دوازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی هدایت (۱۳۹۲)

۱۵. عضو هیأت داوران جشنواره‌ی ملی ادبیات داستانی دانشگاه حکیم سبزواری (۱۳۹۳)

۱۶. عضو هیأت داوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقدیر از فعالان ترویج کتابخوانی (آبان ۱۳۹۳)

۱۷. عضو هیأت داوران سیزدهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی هدایت (۱۳۹۳)

۱۸. عضو هیأت داوران دومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی بهرام صادقی (۱۳۹۴)

۱۹. عضو هیأت داوران پنجمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو (۱۳۹۸)

 • پژوهش‌ها

۱. تحقیقی با عنوان «تدوین برنامه‌ی گروه آموزشی نظریه و نقد و برنامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی نظریه و نقد ادبی» به سفارش دانشگاه علامه طباطبائی، تابستان ۱۳۸۷

۲. تحقیقی ملی با عنوان «قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران»، به سفارش دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۸۴-۱۳۸۲ (این تحقیق به صورت یک کتاب منتشر شده است.)

 • همایش‌ها

۱. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «گذار از مدرنیسم به پست‌مدرنیسم در رمان» در «نخستین سمینار بررسی مسائل رمان در ایران»، دانشگاه تهران، ۱۹ و ۲۱ آذر ۱۳۷۳

۲. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «بیگانه‌ی آشنا: روانکاوی و نقد ادبی» در ‌«همایش نقد ادبی در ایران»، تهران، ۱۳ شهریور ۱۳۸۰

۳. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «هژمونی، فرهنگ و آینده‌اندیشی: ملاحظاتی درباره‌ی مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامّه» در «دومین کارگاه آینده‌اندیشی»، برگزارشده توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳

۴. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «اسطوره‌شناسی و مطالعات فرهنگی: تبیین یونگ از شکل‌گیریِ اسطوره‌ای مدرن» در سومین همایش ادبیات تطبیقی با عنوان «اسطوره و ادبیات»، برگزارشده توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشکده‌ی ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳

۵. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «فراداستانی درباره‌ی دنیای یک زن: نگاهی به چارچوب‌شکنی‌های سیمین دانشور در داستان ”مردی که برنگشت“» در همایش «چشم‌انداز داستان امروز فارسی»، برگزارشده توسط شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهران، ۱۲ و ۱۳ آذر ۱۳۸۳

۶. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «ملاحظاتی درباره‌ی چشم‌انداز جهانی شدن ادبیات معاصر ایران» در همایش «ما و چشم‌انداز جهانی فرهنگ»، برگزارشده توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دانشگاه تهران، ۱۴ و ۱۵ آذر ۱۳۸۳

۷. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «مرگ مؤلف در نظریه‌های ادبی جدید» در سومین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۷ اسفند ۱۳۸۴

۸. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «نشانه‌شناسی شعر: نقد نشانه‌شناختی شعر ”زمستان“ سروده‌ی مهدی ‌اخوان‌ثالث» در همایش «نظریه‌های ادبی معاصر و شعر ایران» در شیراز، به مناسبت روز جهانی شعر، در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۵

۹. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «برآمدن شکل‌های جدید نگارش در ادبیات معاصر فارسی» در همایش بین‌المللی تعامل ادبی ایران و جهان، دانشگاه تهران

۱۰. “Normal Abnormalities: Sado-Masochistic Violence in Ian McEwan’s The Comfort of Strangers”, Proceedings of the Conference on Violence of Representation and Representation of Violence, University of Nottingham, England, September 2000

۱۱. سخنرانی با عنوان «نکاتی درباره‌ی نگارش داستان کوتاه» در همایش روز داستان کوتاه، برگزارشده در موزه‌ی هنرهای معاصر در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۴

۱۲. سخنرانی، با عنوان «روایت و تفکر» در سمینار «مطالعات فرهنگی در داستان‌نویسی ایران»، برگزار شده توسط انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۸۶

۱۳. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «چشم‌اندازی از ادبیات داستانی ایران» در سمینار بین‌المللی «هم‌اندیشی ادبیات معاصر ایران و هند» در دانشگاه دهلی (هند)، ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ (۱۸ فوریه ۲۰۰۹)

۱۴. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «وضعیت ادبیات داستانی معاصر ایران» در سمینار بین‌المللی «ادبیات معاصر فارسی» در دانشگاه جامع اسلامی هند (دهلی)، ۱ اسفند ۱۳۸۷ (۱۹ فوریه ۲۰۰۹)

۱۵. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله در «نخستین هم‌اندیشیِ نقد و تحلیل روانکاوانه‌ی آثار هنری و ادبی» در فرهنگستان هنر، ۱۷ اسفند ۱۳۸۸

۱۶. سخنرانی (به عنوان «سخنران ویژه») و ارائه‌ی مقاله در «نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای»، دانشگاه بیرجند، در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ (با عنوان «ادبیات از منظری میان‌رشته‌ای»)

۱۷. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله در «دومین همایش جهانی رمان؛ جشنواره‌ی عبدالسلام العُجیلی»، ۲۴-۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ (۳۰ آذر الی ۳ دی‌ماه ۱۳۸۹)، شهر رَقه، سوریه (با عنوان «رمان و چالش‌های آن در ایران»)

۱۸. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «تعامل میان‌رشته‌ای نقد ادبی با تاریخ» در «نخستین همایش تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای»، پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، تهران، ۱۶ اسفند ۱۳۹۰

۱۹. سخنرانی (به عنوان «سخنران ویژه») در «نخستین همایش ملی زبان و ادبیات انگلیسی»، دانشگاه لرستان، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ (با عنوان «ادبیات بر پرده‌ی سینما: اقتباس سینمایی به منزله‌ی ترجمه»)

۲۰. سخنرانی با عنوان «نسبت اخلاق با نقد ادبی» در «سومین همایش مهر مولانا»، به دعوت مؤسسه‌ی سروش مولانا، تهران، تالار ایوان شمس، ۱۲ مهرماه ۱۳۹۲

۲۱. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «تاریخ بیهقی از منظر روایت‌شناسی» در «همایش نگاهی نو به تاریخ بیهقی»، دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

۲۲. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «کمینه‌گرایی (مینیمالیسم) در حکایت‌های کهن فارسی» در همایش «نگاهی تازه به متون داستانی کهن»، اندیشگاه فرهنگی کتابخانه‌ی ملی، ۲۴/۸/۹۵

۲۳. سخنرانی (به عنوان «سخنران ویژه») و ارائه‌ی مقاله در «نخستین همایش ملی امید اجتماعی»، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، ۰۸/۱۲/۹۶

 • سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و مقالات کوتاه در مطبوعات و حضور رسانه‌ای . . .

۱. جلسه‌ی نقد در ماهنامه‌ی ادبیات داستانی در اردیبهشت ۱۳۷۳ (درباره‌ی رمان جزیره‌ی سرگردانی نوشته‌ی سیمین دانشور، مندرج در ماهنامه‌ی ادبیات داستانی، شماره‌ی ۱۹، اردیبهشت ۱۳۷۳؛ همچنین تجدیدچاپ شده در مجموعه نقدهایی بر آثار سیمین دانشور در کتاب بر ساحل جزیره‌ی سرگردانی، به کوشش علی دهباشی، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۳)

۲. نکاتی درباره تابلوی «دو برادر»/ ر.ب. کیتاج (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی‌ ۲۵، تابستان ۱۳۷۳)

۳. بحران هویت در نسل جوان (سخنرانی در «سمینار بررسی نظام خانواده»، گرمسار، مهر ۱۳۷۴)

۴. مصاحبه‌ی رادیویی با برنامه‌ی «ادب و هنر» رادیو تهران، در تاریخ ۱۴/۵/۷۴

۵. گذشته و آینده‌ی ادبیات داستانی: مصاحبه‌ای با سوزان بایت، رمان‌نویس معاصر انگلیسی (فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی‌ ۳۰، زمستان ۱۳۷۴ و بهار ۱۳۷۵)

۶. مصاحبه با روزنامه‌ی همشهری در تاریخ ۱۹/۲/۷۵

۷. مصاحبه‌ی رادیویی با برنامه‌ی «ادب و هنر» رادیو تهران در تاریخ ۴/۶/۷۴

۸. مصاحبه‌ی رادیویی با برنامه‌ی «ادب و هنر» رادیو تهران در تاریخ ۱۸/۹/۷۴

۹. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در اسفند ۱۳۸۰ (درباره‌ی رمان ساربانْ سرگردان نوشته‌ی سیمین دانشور، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۵۶ و ۵۷، خرداد و تیرماه ۱۳۸۱)

۱۰. مصاحبه با روزنامه‌ی ایران در تاریخ ۱۴/۱/۸۱

۱۱. مصاحبه با رادیو تهران (شبکه‌ی فرهنگ، برنامه «ایستگاه شب» ویژه‌ی نقد ادبی) در تاریخ ۱۵/۷/۸۱

۱۲. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در دی‌ماه ۱۳۸۱ (درباره‌ی‌ رمان چهره‌ی ‌مرد هنرمند در جوانی ترجمه‌ی منوچهر بدیعی، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۶۷، اردیبهشت ۱۳۸۲)

۱۳. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در اردیبهشت ۱۳۸۲ (درباره‌ی رمان پستی نوشته‌ی محمدرضا کاتب، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۷۲، مهر ۱۳۸۲)

۱۴. مصاحبه با کتاب هفته در تاریخ ۱۰/۳/۸۲

۱۵. سخنرانی در «خانه هنرمندان» به دعوت کانون ادبیات معاصر با عنوان «پسامدرنیسم در ادبیات داستانی»، در تاریخ ۲۹/۳/۸۲

۱۶. مصاحبه با کتاب هفته در تاریخ ۴/۵/۸۲

۱۷. سخنرانی در «مؤسسه پژوهشی پویش خرد» در رشت با عنوان «سهم نقد ادبی در مطالعات فرهنگی»، در تاریخ ۷/۵/۸۲

۱۸. مصاحبه با شبکه چهار تلویزیون، برنامه «آفاق»، در تاریخ ۱۶/۵/۸۲

۱۹. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در امرداد ۱۳۸۲ (با عنوان «داستان کوتاه: پیچیدگی‌های ناپیدا»، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۷۵ و ۷۶، مهر ۱۳۸۲)

۲۰. سخنرانی در دفتر طرح‌های ملی، با عنوان «روانکاوی فرهنگ عامّه: رهیافتی برای فهم مسائل اجتماعی»، در تاریخ ۴/۶/۸۲ (مندرج در نشریه‌ی فرهنگ و پژوهش، شماره‌ی ۱۲۱، ۱ مهرماه ۱۳۸۲، همچنین منتشرشده به صورت یک تک‌نگاری توسط انتشارات طرح‌های ملی در آبان ۱۳۸۳؛ همچنین مندرج در کتابی با این مشخصات: انسان، جامعه، فرهنگ؛ مؤلفان: حسین پاینده، محمدجواد غلامرضا کاشی، کامبیز نوروزی، احمد موسی‌زاده، جمشید ایرانیان، فرهاد سلطانی‌آزاد، ابوالقاسم مقدس‌خراسانی، احمد رجب‌زاده، محمد‌علی حسین‌نژاد؛ تهران: انتشارات طرح‌های ملی، ۱۳۸۴)

۲۱. مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ILNA)، بخش «ادب و اندیشه»،‌ در تاریخ ۱۲/۶/۸۲

۲۲. مصاحبه با شبکه جهانی جام جم، برنامه‌ی «از کلمه تا کتاب»، در تاریخ ۱۵/۶/۸۲

۲۳. سخنرانی در «خانه‌ی هنرمندان ایران» به دعوت «حلقه‌ی نویسندگان فردا» با عنوان «زمان در رمان»، در تاریخ ۲۳/۷/۸۲ (مندرج در ماهنامه‌ی ادبی ـ هنری عصر پنجشنبه، شماره‌ی ۷۲-۷۱، دی و بهمن ۱۳۸۲)

۲۴. مصاحبه با روزنامه‌ی ایران در تاریخ ۲۰/۸/۸۲

۲۵. مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد در تاریخ ۱۳/۹/۸۲

۲۶. سخنرانی در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران با عنوان «روانکاوی و داستایوسکی» در تاریخ ۲۳/۹/۸۲ (مندرج در روزنامه‌ی شرق، در تاریخ ۲۷/۹/۸۲)

۲۷. مصاحبه با روزنامه‌ی شرق در تاریخ ۴/۹/۸۲

۲۸. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در تاریخ ۶/۱۰/۸۲ (با عنوان «آسیب‌شناسی داستان امروز»، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۸۳، شهریور ۱۳۸۳)

۲۹. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۲ (با عنوان «نقد و بررسی کتاب درآمدی تاریخی بر نظریه‌ی ادبی از افلاطون تا بارت»، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۸۲، امرداد ۱۳۸۳)

۳۰. جلسه‌ی نقد در ماهنامه‌ی ادبی کارنامه در بهمن ۱۳۸۲ (با عنوان «رابطه‌ی هنر و ادبیات با روانکاوی»، مندرج در ماهنامه‌ی ادبی کارنامه، شماره‌ی ۴۱، اسفند ۱۳۸۲)

۳۱. سخنرانی در دانشگاه قم با عنوان «نقد ادبی و مطالعات فرهنگی» در تاریخ ۲۶/۲/۸۳

۳۲. مصاحبه با شبکه‌ی دوم تلویزیون، برنامه‌ی «به روایت داستان»، در تاریخ ۱۸/۳/۸۳

۳۳. سخنرانی در جلسه نقد و بررسی آثار جواد مجابی، به دعوت دبیرخانه‌ی جایزه‌ی ادبی یلدا، در تاریخ ۸/۴/۸۳ (مندرج در نشریه‌ی جشن کتاب، شماره‌ی ۱۱-۱۰، شهریور و مهر ۱۳۸۳)

۳۴. مصاحبه با روزنامه‌ی شرق در تاریخ ۵/۵/۸۳ و ۶/۵/۸۳

۳۵. سخنرانی در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در تاریخ ۶/۵/۸۳ (با عنوان «فراداستان: سبکی از داستان‌نویسی در عصر پسامدرن» مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۸۴، مهر ۱۳۸۳)

۳۶. سخنرانی در جشنواره‌ی تابستانه‌ی دانشگاه امیرکبیر در تاریخ ۱۹/۵/۸۳

۳۷. سخنرانی به دعوت «انجمن ادبیات و فلسفه‌ی ساری» در تاریخ ۲۵/۵/۸۳ (با عنوان «ادبیات از منظر روانکاوی»)

۳۸. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در تاریخ ۲۷/۵/۸۳ (درباره‌ی رمان عادت می‌کنیم نوشته‌ی زویا پیرزاد، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۸۸-۸۷، دی و بهمن ۱۳۸۳)

۳۹. مصاحبه با نشریه‌ی فرهنگ و پژوهش درباره‌ی معناباختگی در تئاتر (با عنوان «معناباختگی، نه پوچی»)، مندرج در نشریه‌ی فرهنگ و پژوهش شماره‌ی ۱۵۷، ۲۷ امرداد ۱۳۸۳

۴۰. مصاحبه با خبرگزاری کار ایران در تاریخ ۷/۶/۸۳ (با عنوان «وضعیت زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه»)

۴۱. سخنرانی در «خانه‌ی هنرمندان ایران» به دعوت «بنیاد سینمایی فارابی» در تاریخ ۱۲/۶/۸۳، با عنوان «تبیینی روانکاوانه از فوتبال»، مندرج در نشریه‌ی فرهنگ و پژوهش، شماره‌ی ۱۶۲، ۷ مهرماه ۱۳۸۳)

۴۲. مصاحبه با روزنامه‌ی شرق در تاریخ‌های ۳۰/۷/۸۳ و ۳/۸/۸۳

۴۳. مصاحبه با خبرگزاری کار ایران در تاریخ ۳/۸/۸۳ (درباره‌ی کتاب‌های «مجموعه‌ی نظریه و نقد ادبی»)

۴۴. مصاحبه با کتاب ماه ادبیات و فلسفه (مندرج در شماره‌ی ۸۶-۸۵، آبان و آذر ۱۳۸۳)

۴۵. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران در تاریخ ۱۷/۸/۸۳ (با عنوان «جایگاه نقد ادبی در حوزه‌ی ادبیات امروز»)، مندرج در نشریه‌ی فرهنگ و پژوهش شماره‌ی ۱۷۲، ۱۷ آذر ۱۳۸۳

۴۶. مصاحبه با روزنامه‌ی شرق در تاریخ ۷/۹/۸۳

۴۷. مصاحبه با کتاب هفته در تاریخ ۱۴/۹/۸۳

۴۸. سخنرانی در وزارت فرهنگ ترکیه (آنکارا) به دعوت «انجمن ادیبان ترکیه» و «اتحادیه‌ی بسام» (BESAM) و رایزنی فرهنگی ایران در تاریخ ۲۸/۹/۸۳ (با عنوان «چشم‌اندازی از ادبیات داستانی ایران»)

۴۹. سخنرانی در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در تاریخ ۱۳/۱۱/۸۳ (با عنوان «نقد دو داستان» از دو مجموعه داستان وسوسه‌های اردیبهشت و من مجردم خانوم، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۹۴، امرداد ۱۳۸۴)

۵۰. یادداشت درباره‌ی جوایز ادبی، مندرج در نشریه‌ی ادبی، فرهنگی، هنریِ نافه، شماره‌ی ۲۱، دی و بهمن ۱۳۸۳

۵۱. میزگرد در نقد دو رمان جزیره‌ی سرگردانی و ساربانْ سرگردان در برنامه‌ی «کتاب چهار» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، در تاریخ ۸/۱۲/۸۳

۵۲. مصاحبه با کتاب ۱۸ (خبرنامه‌ی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران) در تاریخ ۱۵/۲/۸۴

۵۳. سخنرانی در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در تاریخ ۱۰/۳/۸۴ (با عنوان «دنیای وهمناکِ کافکا»، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۹۶، مهر ۱۳۸۴)

۵۴. مصاحبه با رادیو تهران (شبکه‌ی فرهنگ) در تاریخ ۱۸/۳/۸۴

۵۵. مصاحبه با رادیو تهران (شبکه‌ی فرهنگ) در تاریخ ۱۹/۳/۸۴

۵۶. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه درباره‌ی داستان کوتاه در ترکیه (مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۹۲، خرداد ۱۳۸۴)

۵۷. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در تاریخ ۷/۴/۸۴ (با عنوان «نقد مجموعه داستان سارای همه»)

۵۸. گفت‌وگو با نشریه‌ی فرهنگ و پژوهش (با عنوان «متن ادبی از هویت جدا نیست»)، مندرج در نشریه‌ی فرهنگ و پژوهش شماره‌ی ۱۹۱، ۲۴ خرداد ۱۳۸۴

۵۹. مصاحبه با رادیوی سراسری تاجیکستان در تاریخ ۲۱/۴/۸۴

۶۰. مقاله‌ی کوتاه با عنوان «محنت، نوستالژی و جست‌وجوی هویت؛ یادداشت‌هایی در حاشیه‌ی سفر به تاجیکستان» (روزنامه‌ی شرق، ۲ و ۵ شهریور ۱۳۸۴)

۶۱. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در تاریخ ۸/۶/۸۴ (با عنوان «نقد و بررسی کتاب زندگی در آینه: گفتارهایی در نقد ادبی، نوشته‌ی دکتر حورا یاوری»)

۶۲. جلسه‌ی نقد در کتاب ماه ادبیات و فلسفه در تاریخ ۲۴/۸/۸۴ (با عنوان «نقد رمان صید قزل‌آلا در آمریکا، نوشته‌ی ریچارد برُتیگن»)

۶۳. سخنرانی در انجمن جامعه‌شناسی ایران، گروه مطالعات فرهنگی، در تاریخ ۲/۹/۸۴ (با عنوان «تحلیلی نشانه‌شناسانه از آگهی‌های تجاریِ تلویزیون ایران»)

۶۴. سخنرانی در تاریخ ۱۰/۱۰/۸۴ (با عنوان «شیوه‌های جدید نقد ادبی: مطالعات فرهنگی»، برگزارشده توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

۶۵. سخنرانی در مراسم سومین جایزه‌ی ادبی اصفهان، در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۴ (با عنوان «جهانی شدنِ ادبیات داستانیِ ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها»)

۶۶. مصاحبه با «رادیو صدای آشنا» (از شبکه‌های رادیو ایران)، برنامه‌ی ادبیِ «پیک صبا»، در تاریخ ۲/۱۱/۸۴

۶۷. جلسه‌ی نقد در «شهر کتاب» در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۴ (با عنوان «بررسی آثار دانلد بارتلمی، از پیشگامان پسامدرنیسم»)

۶۸. سخنرانی در همایش روز داستان کوتاه، برگزارشده در موزه‌ی هنرهای معاصر در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۴ (با عنوان «نکاتی درباره‌ی نگارش داستان کوتاه»)

۶۹. سخنرانی در دومین کارگاه فلسفه‌ی میان‌فرهنگی و عالم معاصر، در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۴ (با عنوان «ملاحظاتی درباره‌ی نسبی‌گرایی در نقد ادبی مدرن»)

۷۰. سخنرانی در «کانون ادبیات ایران»، در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۴ (با عنوان «رمان پسامدرن چیست؟»)

۷۱. مصاحبه با «رادیو فرهنگ» (از شبکه‌های رادیو ایران)، برنامه‌ی ادبیِ «هفت اقلیم»، در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۴

۷۲. برگزاری کارگاه علمی درباره‌ی نقد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا (پژوهشکده‌ی زنان)، در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۴ (با عنوان «نقد و بررسی نوشتار زنانه»)

۷۳. یادداشت با عنوان «درباره‌ی ویراست پنجم کتاب راهنمای نظریه‌ی ادبی معاصر» در ماهنامه‌ی خِرَدنامه، شماره‌ی ۱، در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۴

۷۴. مصاحبه با خبرگزاری فارس، بخش ادبیات، در تاریخ ۸/۲/۸۵

۷۵. مصاحبه با روزنامه‌ی شرق در تاریخ ۱۴/۲/۸۵

۷۶. سخنرانی در انجمن فرهنگی اتریش، در تاریخ ۱۵/۲/۸۵ (با عنوان «فروید و نقد ادبی»، مندرج در ماهنامه‌ی خِرَدنامه، شماره‌ی ۴، تیرماه ۱۳۸۵)

۷۷. مقاله‌ی کوتاه با عنوان «تأملی درباره‌ی عنوان ”استاد“» در روزنامه‌ی شرق، در تاریخ ۲۳/۲/۸۵

۷۸. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز در تاریخ ۲۴/۲/۸۵ (با عنوان «ضرورت نقد ادبی»)

۷۹. سخنرانی در «شهر کتاب»، در تاریخ ۲/۳/۸۵ (با عنوان «اندیشه‌ی یونگ»)

۸۰. گفت‌وگوی تلویزیونی در نقد فیلم محاکمه، در برنامه‌ی «سینما ۴» شبکه‌ی چهار، در تاریخ ۲۳/۴/۸۵

۸۱. سخنرانی در سینما‌تک موزه‌ی هنرهای معاصر، در تاریخ ۲۶/۴/۸۵ (با عنوان «داریوش مهرجویی و پسامدرنیسم»؛ مندرج در نشریه‌ی سینماتک ــ راهنمای نمایش فیلم سینماتک ــ شماره‌ی ۳۲، پاییز ۱۳۸۵)

۸۲. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، در تاریخ ۱۷/۷/۸۵ (با عنوان «نظریه‌های جدید در نقد ادبی»)

۸۳. جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران در دانشگاه شیراز، در تاریخ ۲۸/۸/۸۵

۸۴. برگزاری کارگاه نقد داستان کوتاه و سخنرانی در سمینار بررسی ادبیات معاصر ایران، به دعوت «انجمن داستان بندرعباس»، در تاریخ ۳/۹/۸۵ و ۴/۹/۸۵

۸۵. مصاحبه با نشریه‌ی «نقطه» (ضمیمه‌ی روزنامه‌ی جام جم) در تاریخ ۲۳/۹/۸۵

۸۶. سخنرانی در «شهر کتاب»، در تاریخ ۱/۱۲/۸۵ (با عنوان «پسامدرنیسم در فیلم سلام سینما»)

۸۷. مصاحبه با روزنامه‌ی ایران در تاریخ ۱/۱۲/۸۵ و ۲/۱۲/۸۵

۸۸. مصاحبه با خبرنامه‌ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره‌ی دوم، اسفند ۱۳۸۵

۸۹. مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد در تاریخ ۱۵/۱/۸۶

۹۰. مقاله‌ی کوتاه با عنوان «نقد ادبی یا استنباط‌های مغشوش و نامستدل؟» در ماهنامه‌ی نافه، شماره‌ی ۳۶، فروردین و اردیبهشت ۸۶

۹۱. سخنرانی در مراسم اهدای جوایز نخستین دوره‌ی «جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری» در تاریخ ۱۸/۲/۸۶ (با عنوان «چشم‌اندازی از رمان ایران»، مندرج در روزنامه‌ی هم‌میهن، با عنوان «رمان ایران: مسیرِ طی‌شده، راهِ پیشِ رو»، در تاریخ ۳۰/۲/۸۶)

۹۲. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، به دعوت گروه فلسفه، در تاریخ ۱/۳/۸۶ (با عنوان «نقد ادبی و فلسفه: چند نقطه‌ی اشتراک»)

۹۳. گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی دبیرخانه‌ی حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، در تاریخ ۲/۳/۸۶ (با عنوان «نوآوری و نظریه‌پردازی در علوم انسانی»)

۹۴. سخنرانی در دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، در تاریخ ۶/۳/۸۶ (با عنوان «رمان چیست؟»)

۹۵. مقاله‌ی کوتاه با عنوان «بازتاب تحول مستمر: رمان از منظر میخائیل باختین» در روزنامه‌ی اعتماد، در تاریخ ۱۶/۳/۸۶

۹۶. مصاحبه با روزنامه‌ی هم‌میهن در تاریخ ۱۱/۴/۸۶

۹۷. مقاله‌ی کوتاه با عنوان «آخرین داستان شهرزاد» در روزنامه‌ی اعتماد، در تاریخ ۳/۵/۸۶ (همچنین منتشرشده در نشریه‌ی نگاه پنجشنبه، شماره‌ی ۴، ۳۱/۱/۹۱، و نیز در کتاب یادنامه‌ی سیمین دانشور با عنوان بی سرو سیمین، به کوشش سیدجواد میرهاشمی، تهران: انتشارات من، اردیبهشت ۱۳۹۲)

۹۸. مصاحبه با مرکز اسناد و مدارک کتابخانه‌ی ملی ایران (برای پروژه‌ی تاریخ شفاهی)، در تاریخ ۱۰/۵/۸۶

۹۹. جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب مطالعات فرهنگی درباره‌ی فرهنگ عامّه در «سرای اهل قلم»، در تاریخ ۴/۶/۸۶ (مندرج در کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی ۸، آذر ۱۳۸۶)

۱۰۰. سخنرانی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، به دعوت مجمع کانون‌های ادبی کشور، در تاریخ ۷/۶/۸۶ (با عنوان «چشم‌اندازی از نقد ادبی جدید»)

۱۰۱. سخنرانی در مرکز تحقیقات صدا و سیما، در تاریخ ۱۹/۶/۸۶ (با عنوان «آگهی‌های تجاری تلویزیون ایران از منظر نشانه‌شناسی»)

۱۰۲. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «داستان کوتاه پسامدرنیستی»، در تاریخ ۱۶/۷/۸۶

۱۰۳. مصاحبه با روزنامه‌ی تهران امروز در تاریخ ۲/۸/۸۶

۱۰۴. گفت‌وگوی تلویزیونی در نقد فیلم زنی در زمستان، در برنامه‌ی «سینما ماوراء» شبکه‌ی چهار، در تاریخ ۱۳/۸/۸۶

۱۰۵. سخنرانی در دومین نشست سالانه‌ی اهل ادب و هنر و اندیشه، فرهنگستان هنر، با عنوان «اقتباس سینمایی از ادبیات داستانی: شکلی از ترجمه»، در تاریخ ۳۰/۸/۸۶

۱۰۶. سخنرانی در «نشست تخصصی مطالعات فرهنگی»، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌ طباطبائی، با عنوان «مطالعات فرهنگی و نقد ادبی: تأثیرهای متقابل»، در تاریخ ۱۸/۹/۸۶

۱۰۷. مقاله‌ی کوتاه با عنوان «وبلاگ، نوشته‌ای از دنیای معاصر» در روزنامه‌ی ایران، در تاریخ ۲۰/۹/۸۶

۱۰۸. سخنرانی در سمینار «مطالعات فرهنگی در داستان‌نویسی ایران» (برگزار شده توسط انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی)، با عنوان «روایت و تفکر»، در تاریخ ۲۶/۹/۸۶

۱۰۹. مصاحبه با نشریه‌ی پرنیان، مندرج در شماره‌ی ۱۳-۱۲، آذر ۱۳۸۶

۱۱۰. مقاله‌ی کوتاه با عنوان «معضلات نقد ادبی در ایران: ارزشگذاری و ارزش‌ـ‌داوری» در روزنامه‌ی کارگزاران، در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۶

۱۱۱. یادداشت با عنوان «پارادوکسی به نام سیروس شمیسا» در روزنامه‌ی اعتماد، در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۶

۱۱۲. سخنرانی در مراسم بزرگداشت دکتر سیروس شمیسا، فرهنگسرای ابن‌سینا، ۱۲/۱۱/۸۶

۱۱۳. مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد در تاریخ ۶/۱۲/۸۶ و ۷/۱۲/۸۶

۱۱۴. گفت‌وگوی تلویزیونی در نقد فیلم جاناتان، مرغ دریایی، در برنامه‌ی «سینما ماوراء» شبکه‌ی چهار، در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۶

۱۱۵. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «نقد فیلم شاید وقتی دیگر»، در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۶

۱۱۶. مقاله‌ی کوتاه با عنوان «فصلی از یک کتاب» مندرج در نشریه‌ی ادبی، فرهنگی، هنریِ نافه، شماره‌ی ۳۷، خرداد تا اسفند ۱۳۸۶

۱۱۷. مصاحبه با سالنامه‌ی اعتماد در اسفند ۱۳۸۶

۱۱۸. سخنرانی در مراسم رونمایی فصلنامه‌ی نقد ادبی، با عنوان «جایگاه نظریه و نقد در مطالعات ادبی»، در تاریخ ۹/۲/۸۷

۱۱۹. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، با عنوان «نقد فرهنگ از منظر نقد ادبی»، در تاریخ ۱۰/۲/۸۷

۱۲۰. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، با عنوان «نسبت نقاشی با رمان»، در تاریخ ۲۱/۲/۸۷

۱۲۱. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «نقد فیلم درخت گلابی»، در تاریخ ۲۳/۲/۸۷

۱۲۲. گفت‌وگوی تلویزیونی درباره‌ی رابطه‌ی سینما و ادبیات، در برنامه‌ی «سینما اقتباس» شبکه‌ی چهار، در تاریخ ۲۹/۲/۸۷

۱۲۳. مقاله با عنوان «راه رفتن در مه: امپرسیونیسم در ادبیات داستانی» در روزنامه‌ی اعتماد، در تاریخ ۲۷/۳/۸۷

۱۲۴. میزگرد در برنامه‌ی «گفت‌وگوهای فرهنگی» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «نقد و فرهنگ»، در تاریخ ۳/۵/۸۷

۱۲۵. سخنرانی در «خانه‌ی هنرمندان ایران»، به دعوت «کانون ادبیات ایران»، در تاریخ ۳/۵/۸۷ (با عنوان «نشانه‌شناسی ادبیات داستانی و سینما»)

۱۲۶. میزگرد در برنامه‌ی «گفت‌وگوهای فرهنگی» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «نقد در فرهنگ ما»، در تاریخ ۱۰/۵/۸۷

۱۲۷. جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان در سلسله نشست‌های ادبی دفتر نشر افراز، در تاریخ ۳/۷/۸۷

۱۲۸. مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد ملی در تاریخ ۵/۸/۸۷

۱۲۹. سخنرانی در مرکز تربیت معلم شهید رجایی، در تاریخ ۳/۹/۸۷ (با عنوان «داستان و واقعیت»)

۱۳۰. گفت‌وگوی تلویزیونی درباره‌ی اقتباس سینمایی از ادبیات، در برنامه‌ی «سینما اقتباس» شبکه‌ی چهار، در تاریخ ۳/۹/۸۷

۱۳۱. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان در تاریخ ۱۲/۹/۸۷ (با عنوان «تأثیرگذاری نقاشی در سبک‌های داستان‌نویسی»)

۱۳۲. مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد در تاریخ ۱۶/۹/۸۷

۱۳۳. گفت‌وگوی تلویزیونی درباره‌ی فیلم‌های سینمایی اقتباس‌شده از ادبیات، در برنامه‌ی «سینما اقتباس» شبکه‌ی چهار، در تاریخ ۲۴/۹/۸۷

۱۳۴. مصاحبه با روزنامه‌ی وطن امروز در تاریخ ۲۵/۹/۸۷

۱۳۵. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «نقد فیلم سلام سینما»، در تاریخ ۲/۱۰/۸۷

۱۳۶. سخنرانی در جلسه‌ی «نقد برتر»، فرهنگسرای بهمن، در تاریخ ۵/۱۰/۸۷

۱۳۷. میزگرد در برنامه‌ی «گفت‌وگوهای فرهنگی» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «فرهنگ و عامّه‌پسندی»، در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۷

۱۳۸. میزگرد در برنامه‌ی «گفت‌وگوهای فرهنگی» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «امر عامّه‌پسند»، در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۷

۱۳۹. میزگرد درباره‌ی سینما و ادبیات عامّه‌پسند، مندرج در فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۱۹، زمستان ۱۳۸۷

۱۴۰. میزگرد در برنامه‌ی «گفت‌وگوهای فرهنگی» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «سینما و فرهنگ» قسمت اول، در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۷

۱۴۱. مقاله با عنوان «فروپاشی روایت‌های اعظم در ادبیات و سینمای پسامدرن» در روزنامه‌ی وطن امروز، در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۷

۱۴۲. میزگرد در برنامه‌ی «گفت‌وگوهای فرهنگی» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «سینما و فرهنگ» قسمت دوم، در تاریخ ۱/۱۲/۸۷

۱۴۳. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «چشم‌اندازی از ادبیات داستانی ایران» در سمینار «هم‌اندیشی ادبیات معاصر ایران و هند» در دانشگاه دهلی (هند)، ۳۰/۱۱/۸۷ (۱۸ فوریه ۲۰۰۹)

۱۴۴. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «وضعیت ادبیات داستانی معاصر ایران» در سمینار بین‌المللی «ادبیات معاصر فارسی» در دانشگاه جامع اسلامی هند (دهلی)، ۱/۱۲/۸۷ (۱۹ فوریه ۲۰۰۹)

۱۴۵. گفت‌وگوی تلویزیونی در نقد فیلم آلیس، در برنامه‌ی «سینما چهار» شبکه‌ی چهار، در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۷

۱۴۶. مقاله‌ی مرور و معرفی با عنوان «مرجعی که جای آن خالی بود» راجع به کتاب فرهنگ داستان‌نویسان ایران، در ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد، در تاریخ ۱۷/۱/۸۸

۱۴۷. میزگرد در برنامه‌ی «گفت‌وگوهای فرهنگی» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «تلویزیون و فرهنگ»، قسمت اول، در تاریخ ۲۱/۳/۸۸

۱۴۸. میزگرد در برنامه‌ی «گفت‌وگوهای فرهنگی» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «تلویزیون و فرهنگ»، قسمت دوم، در تاریخ ۲۸/۳/۸۸

۱۴۹. میزگرد در برنامه‌ی «گفت‌وگوهای فرهنگی» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «تلویزیون و فرهنگ»، قسمت سوم، در تاریخ ۴/۴/۸۸

۱۵۰. جلسه‌ی نقد در «خانه‌ی هنرمندان ایران» در تاریخ ۱۱/۵/۸۸ (با عنوان «نقد و بررسی کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر»، برگزارشده توسط «کانون ادبیات ایران»)

۱۵۱. گفت‌وگو با فصلنامه‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۲۲، سال ششم، پاییز ۱۳۸۸

۱۵۲. سخنرانی در نشست سالیانه‌ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در تاریخ ۲۹/۷/۸۸ (با عنوان «موانع گسترش رشته‌ی مطالعات فرهنگی در ایران»)

۱۵۳. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «سبک‌شناسی ادبیات داستانی و نقاشی: رویکردی میان‌رشته‌ای»، در تاریخ ۱۱/۸/۸۸

۱۵۴. برگزاری «کارگاه شیوه‌ی تحلیل داستان کوتاه» در مدرسه‌ی اسلامی هنر (مؤسسه‌ی غیردولتیِ تحصیلات تکمیلی)، در تاریخ ۲۴/۹/۸۸

۱۵۵. مصاحبه با هفته‌نامه‌ی ایراندخت درباره‌ی چاپ جدید کتاب روانکاوی فرهنگ عامّه، شماره‌ی ۴۶/ پیاپی ۹۴، ۱۰/۱۱/۸۸

۱۵۶. سخنرانی در خانه‌ی شاعران ایران، به دعوت «دفتر شعر جوان»، در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۸ (با عنوان «ایماژیسم در شعر معاصر ایران»)

۱۵۷. گفت‌وگو با کتاب ماه ادبیات درباره‌ی نقد ادبی، شماره‌ی ۳۳، دی‌ماه ۱۳۸۸

۱۵۸. مصاحبه با روزنامه‌ی بهار درباره‌ی تحلیل فرهنگ عامّه، در تاریخ ۳/۱۲/۸۸

۱۵۹. میزگرد در برنامه‌ی «وضعیت تفکر در ایران» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «نسبت ترجمه با تفکر»، قسمت دوم، در تاریخ ۶/۱۲/۸۸

۱۶۰. برگزاری کارگاه نقد روانکاوانه (با همکاری دکتر محمد صنعتی، دکتر مهدیه معین، دکتر سامان توکلی و دکتر گوهر همایونپور) در حوزه‌ی هنری استان تهران، در تاریخ ۱۳/۱۲/۸۸ و ۱۴/۱۲/۸۸

۱۶۱. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله در «نخستین هم‌اندیشیِ نقد و تحلیل روانکاوانه‌ی آثار هنری و ادبی» در فرهنگستان هنر، ۱۷/۱۲/۸۸

۱۶۲. میزگرد در برنامه‌ی «وضعیت تفکر در ایران» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «نسبت ترجمه با تفکر»، قسمت دوم، در تاریخ ۲۶/۱/۸۹

۱۶۳. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «نقد فیلم درباره‌ی الی …»، در تاریخ ۳/۲/۸۹

۱۶۴. سخنرانی در باشگاه دانش‌پژوهان جوان، با عنوان «بازنمایی واقعیت در هنر و ادبیات»، در تاریخ ۲۲/۴/۸۹

۱۶۵. گفت‌وگو با مجله‌ی داستان (گروه مجلات مؤسسه‌ی همشهری) درباره‌ی داستان‌نویسیِ زنان، شماره‌ی ۵۶، شهریور ۱۳۸۹

۱۶۶. سخنرانی در «خانه‌ی هنرمندان ایران»، به دعوت «کانون ادبیات ایران»، در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ (با عنوان «آسیب‌شناسی رمان ایرانی»)

۱۶۷. سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به دعوت «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی»، در تاریخ ۶/۸/۸۹ (با عنوان «رویکرد میان‌رشته‌ای در تدریس ادبیات»)

۱۶۸. سخنرانی (به عنوان «سخنران ویژه») در «نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای»، دانشگاه بیرجند، در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ (با عنوان «ادبیات از منظری میان‌رشته‌ای»)

۱۶۹. مصاحبه با روزنامه‌ی جام جم درباره‌ی کتاب داستان کوتاه در ایران، در تاریخ ۲۵/۸/۸۹

۱۷۰. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «نقد داستانی از هوشنگ مرادی‌کرمانی»، در تاریخ ۲۱/۹/۸۹

۱۷۱. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله در «دومین همایش جهانی رمان؛ جشنواره‌ی عبدالسلام العُجیلی» در سوریه، ۲۴-۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ (۳۰ آذر الی ۳ دی ماه ۱۳۸۹)، شهر رَقه، سوریه (با عنوان «رمان و چالش‌های آن در ایران»)

۱۷۲. برگزاری کارگاه نقد شعر، حوزه‌ی هنری همدان، در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹

۱۷۳. برگزاری کارگاه نقد داستان، حوزه‌ی هنری همدان، در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹

۱۷۴. سخنرانی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، با عنوان «نقد روانکاوانه‌ی فیلم هامون»، در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۹

۱۷۵. مصاحبه با روزنامه‌ی شرق درباره‌ی کتاب داستان کوتاه در ایران، در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹

۱۷۶. سخنرانی در انستیتو روانپزشکی تهران، با عنوان «نقد روانکاوانه‌ی ادبیات و هنر»، در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹

۱۷۷. برگزاری کارگاه اقتباس سینمایی از ادبیات، حوزه‌ی هنری سنندج، در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۹

۱۷۸. برگزاری کارگاه نقد داستان کوتاه، حوزه‌ی هنری سنندج، در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹

۱۷۹. سخنرانی در «مرکز فرهنگی عربی سوریه در تهران»، با عنوان «محدودیت‌های ذاتی رشد رمان در ایران و کشورهای عربی»، در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۹

۱۸۰. سخنرانی در بیمارستان روزبه، به دعوت کمیته‌ی روان‌درمانی انجمن علمی روانپزشکان ایران، با عنوان «نقد روانکاوانه‌ی فیلم کپی برابر اصل از عباس کیارستمی»، در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۹

۱۸۱. مصاحبه با روزنامه‌ی روزگار درباره‌ی کتاب داستان کوتاه در ایران، در تاریخ ۳۰/۱/۹۰

۱۸۲. مقاله با عنوان «مینیاتوری از جهان داستانیِ هدایت: پاراگراف اولِ ”سه قطره خون“» در روزنامه‌ی روزگار، در تاریخ ۹/۳/۹۰

۱۸۳. مصاحبه با نشریه‌ی نقد و بررسی کتاب تهران درباره‌ی آثار سیمین دانشور، شماره‌ی ۳۲، بهار ۱۳۹۰

۱۸۴. نقد رمان شب ممکن در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۵/۵/۹۰

۱۸۵. جلسه نقد و بررسی کتاب یک شیوه در داستان‌نویسی، مندرج در ضمیمه روزنامه‌ی شرق، ۲۶/۶/۹۰

۱۸۶. مقاله‌ی کوتاه با عنوان «نشانه‌شناسی لباس» در خبرنامه‌ی انجمن ایرانی ارتباطات و مطالعات فرهنگی، شماره‌ی ۱۱ و ۱۲، بهار و تابستان ۹۰

۱۸۷. مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره‌ی ویراست جدید کتاب گفتمان نقد، ۲۶/۷/۹۰

۱۸۸. نقد مجموعه داستان آدم‌ها در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۱۷/۸/۹۰

۱۸۹. مصاحبه با ماهنامه‌ی دیدار ماه درباره‌ی نقد ادبی، شماره‌ی ۳، آبان ۱۳۹۰

۱۹۰. سخنرانی در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دانشگاه تهران، با عنوان «پسامدرنیسمِ بودریار: رسانه‌ها و هنر در جامعه‌ی معاصر»، در تاریخ ۳۰/۸/۹۰

۱۹۱. گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره‌ی نقد ادبی و کتاب گفتمان نقد، ۵/۹/۹۰

۱۹۲. مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره‌ی وضعیت نقد فیلم در ایران، ۷/۹/۹۰

۱۹۳. سخنرانی در نشست تخصصی «کاربست نظریه‌های رایج نقد ادبی در مطالعات تاریخی»، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در تاریخ ۱۴/۹/۹۰

۱۹۴. مصاحبه با «رادیو ایران‌صدا» (از شبکه‌های رادیو ایران) درباره‌ی تحلیل آگهی‌های تجاری از منظر مطالعات فرهنگی، در تاریخ ۱۹/۹/۹۰

۱۹۵. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «”جدایی نادر از سیمین“، فیلمی درباره‌ی ”ناحقیقت“»، در تاریخ ۲۱/۹/۹۰

۱۹۶. مصاحبه با ماهنامه‌ی همشهری ماه درباره‌ی نقد ادبی، شماره‌ی ۸۸، آذر ۱۳۹۰

۱۹۷. مصاحبه با نشریه‌ی سوره با عنوان «بررسی ادبیات آینده در عصر تصویر»، شماره‌ی ۵۴ و ۵۵، آذر و دی ۱۳۹۰

۱۹۸. سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با عنوان «تاریخ و تاریخ‌گرایی در نقد ادبی»، در تاریخ ۲۸/۹/۹۰

۱۹۹. مصاحبه با روزنامه‌ی تهران امروز درباره‌ی نقد فیلم، در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۰

۲۰۰. جلسه نقد و بررسی کتاب نقد نوین در حوزه‌ی شعر، فرهنگسرای ارسباران، ۱۸/۱۱/۹۰

۲۰۱. برگزاری کارگاه فوق‌تخصصی نقد روانکاوانه‌ی هنر (با همکاری دکتر محمد صنعتی، دکتر مریم طباطبائی و دکتر سامان توکلی) در فرهنگسرای ارسباران، در تاریخ ۴/۱۲/۹۰ و ۵/۱۲/۹۰

۲۰۲. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «تعامل میان‌رشته‌ای نقد ادبی با تاریخ» در «نخستین همایش تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای»، پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، تهران، ۱۶/۱۲/۹۰

۲۰۳. برگزاری کارگاه نقد رمان به دعوت انجمن دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، در تاریخ اسفند ۱۳۹۰

۲۰۴. برگزاری کارگاه نقد شعر به دعوت انجمن دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، در تاریخ ۲۶/۱/۹۱

۲۰۵. نقد رمان سَووشون در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۱۲/۲/۹۱

۲۰۶. سخنرانی (به عنوان «سخنران ویژه») در «نخستین همایش ملی زبان و ادبیات انگلیسی»، دانشگاه لرستان، در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ (با عنوان «ادبیات بر پرده‌ی سینما: اقتباس سینمایی به منزله‌ی ترجمه»)

۲۰۷. گفت‌وگوی تلویزیونی درباره‌ی ادبیات داستانی زنان، در برنامه‌ی «هزار و یک شب» شبکه‌ی چهار، در تاریخ ۱۶/۲/۹۱

۲۰۸. برگزاری کارگاه نشانه‌شناسی لباس در دانشگاه الزهرا، در تاریخ ۲۸/۲/۹۱

۲۰۹. سخنرانی در «نشست تخصصی همایش جامعه‌شناسی هنر»، برگزارشده توسط انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و خانه‌ی هنرمندان، در تاریخ ۳۱/۲/۹۱

۲۱۰. نقد رمان مدیر مدرسه در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۹/۳/۹۱

۲۱۱. جلسه نقد و بررسی برنامه‌ی تلویزیونی «۹۰»، معاونت پژوهش تلویزیون، در تاریخ ۲۲/۳/۹۱

۲۱۲. جلسه نقد کتاب هاروارد مک‌دونالد: ۳۴ نمای نزدیک از آمریکا، فرهنگسرای رسانه، در تاریخ ۵/۴/۹۱

۲۱۳. نقد رمان شوهر آهوخانم در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۲۰/۴/۹۱

۲۱۴. برگزاری کارگاه درباره‌ی نظریه‌ی باختین در دو جلسه در حوزه‌ی هنری استان البرز، در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۱

۲۱۵. سخنرانی در «مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان»، با عنوان «روش نقد فیلم»، در تاریخ ۲۵/۴/۹۱

۲۱۶. نقد رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۳/۵/۹۱

۲۱۷. مصاحبه با ماهنامه‌ی همشهری ماه درباره‌ی کرسی‌های دانشگاهی، شماره‌ی ۹۹، امرداد ۱۳۹۱

۲۱۸. میزگرد در «برنامه‌ی ۹۰» شبکه‌ی سوم تلویزیون، با عنوان «دلایل اوباشگری و خشونت در میادین ورزشی»، در تاریخ ۱۳/۶/۹۱

۲۱۹. نقد رمان چشم‌هایش در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۱۴/۶/۹۱

۲۲۰. نقد رمان بوف کور در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۱/۷/۹۱

۲۲۱. مصاحبه با ماهنامه‌ی همشهری ماه درباره‌ی نقد فیلم، شماره‌ی ۱۰۱، مهر ۱۳۹۱

۲۲۲. سخنرانی در «انستیتو روانکاوی تهران»، با عنوان «ادبیات و هنر از منظر روانکاوی»، در تاریخ ۹/۷/۹۱

۲۲۳. میزگرد در برنامه‌ی «زاویه» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «جایگاه ترجمه در بازنگری برنامه رشته‌های علوم انسانی»، در تاریخ ۱۹/۷/۹۱

۲۲۴. مصاحبه با ماهنامه‌ی سوره‌ی اندیشه درباره‌ی تاریخ‌گرایی در نقد ادبی، شماره‌ی ۶۲ و ۶۳، شهریور و مهر ۱۳۹۱

۲۲۵. نقد رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۲۹/۷/۹۱

۲۲۶. سخنرانی در «بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان»، با عنوان «درآمدی بر نقد ادبی روانکاوانه»، در تاریخ ۱۵/۸/۹۱

۲۲۷. میزگرد در برنامه‌ی ادبی «کارنامه» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «ادبیات عامّه‌پسند»، در تاریخ ۲۲/۸/۹۱

۲۲۸. برگزاری کارگاه درباره‌ی ادبیات داستانی مدرن در دو جلسه در سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد، در تاریخ ۲۴/۸/۹۱

۲۲۹. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «تحلیل چند تابلوی سوررئالیستی»، در تاریخ ۲۰/۹/۹۱

۲۳۰. نقد رمان همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌ها در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۲۵/۹/۹۱

۲۳۱. سخنرانی در انستیتو روانپزشکی تهران، با عنوان «تأثیر روانکاوی بر سوررئالیسم»، در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱

۲۳۲. مصاحبه با ماهنامه‌ی آزما درباره‌ی نقد ادبی، شماره‌ی ۹۳، دی‌ماه ۱۳۹۱

۲۳۳. نقد فیلم «عدالت برای همه» در «کانون وکلای دادگستری مرکز»، در تاریخ ۱/۱۱/۹۱

۲۳۴. نقد داستان «فارسی شکر است» در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۷/۱۱/۹۱

۲۳۵. میزگرد در برنامه‌ی «زاویه» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «نظریه‌ی هنر دینی»، در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱

۲۳۶. برگزاری کارگاه نقد ادبی در حوزه‌ی هنری استان اردبیل، در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱

۲۳۷. برگزاری کارگاه نویسندگی خلاق در حوزه‌ی هنری استان اردبیل، در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱

۲۳۸. نقد داستان «خدادادخان» در «باشگاه کتاب تهران» (فرهنگسرای ارسباران)، در تاریخ ۵/۱۲/۹۱

۲۳۹. برگزاری کارگاه «بنیان‌های نقد ادبی» در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی به مدت شش جلسه، اسفند ۱۳۹۱

۲۴۰. مصاحبه با خبرگزاری برنا درباره‌ی داستان‌نویسی معاصر ایران، ۲۶/۱/۹۲

۲۴۱. مصاحبه با «رادیو کتاب» (از شبکه‌های رادیو ایران) درباره‌ی کارگاه‌های داستان‌نویسی، ۸/۴/۹۲

۲۴۲. برگزاری کارگاه داستان‌نویسی (دو جلسه) در یاسوج به دعوت اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویر احمد و انجمن داستانی «متیل»، ۱۰/۶/۹۲

۲۴۳. برگزاری کارگاه نقد ادبی در یاسوج به دعوت اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویر احمد و انجمن داستانی «متیل»، ۱۱/۶/۹۲

۲۴۴. مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره‌ی ادبیات عامّه‌پسند، ۱/۷/۹۲

۲۴۵. سخنرانی درباره‌ی رمان‌های جنگ ایران و عراق، سالن همایش‌های برج میلاد، ۱/۷/۹۲

۲۴۶. سخنرانی با عنوان «نسبت اخلاق با نقد ادبی» در «سومین همایش مهر مولانا»، به دعوت مؤسسه‌ی سروش مولانا، تهران، تالار ایوان شمس، ۱۲ مهرماه ۱۳۹۲

۲۴۷. میزگرد در مجله‌ی سینما و ادبیات درباره‌ی عنصر زمان در ادبیات داستانی، مندرج در مجله‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۳۸، پاییز ۱۳۹۲

۲۴۸. برگزاری کارگاه آشنایی با سوررئالیسم در هنر و ادبیات (دو جلسه) در اصفهان به دعوت مجتمع آموزشی استاد فرشچیان و انجمن داستانی «بهانه‌ی روایت»، ۱۰/۶/۹۲

۲۴۹. برگزاری کارگاه نظریه‌های پسامدرنیسم در اصفهان به دعوت مجتمع آموزشی استاد فرشچیان و انجمن داستانی «بهانه‌ی روایت»، ۱۰/۶/۹۲

۲۵۰. مصاحبه با روزنامه‌ی قانون درباره‌ی نقد ادبی، ۱۹/۸/۹۲

۲۵۱. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «انعکاس فلسفه‌ی پسامدرن در داستان‌نویسی معاصر ایران»، در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۲

۲۵۲. میزگرد در برنامه‌ی «زاویه» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، با عنوان «نسبت دین با هنر»، در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲

۲۵۳. سخنرانی در مراسم دومین سالگرد درگذشت سیمین دانشور، با عنوان «طرح قالی‌های ایرانی در داستان‌نویسی سیمین دانشور»، خانه‌ی هنرمندان، ۱۸/۱۲/۹۲

۲۵۴. مصاحبه با ماهنامه‌ی هنری و ادبی تجربه درباره‌ی کتاب گشودن رمان، شماره‌ی ۲۷، اسفند ۱۳۹۲

۲۵۵. سخنرانی در مراسم رونمایی کتاب تَنْ‌دال، خانه‌ی هنرمندان، ۳/۲/۹۳

۲۵۶. مصاحبه با «رادیو گفت‌وگو»، برنامه‌ی «زبان ناب»، در تاریخ ۳/۲/۹۳، ۱۰/۲/۹۳ و ۱۷/۲/۹۳

۲۵۷. سخنرانی در پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، با عنوان «تاریخ در رمان: بازنمایی دو رویداد تاریخی در رمان سَووشون و تنگسیر»، در تاریخ ۱۰/۲/۹۳

۲۵۸. مصاحبه با روزنامه‌ی شرق درباره‌ی وضعیت انتشار کتاب در ایران (۱۴/۲/۹۳)

۲۵۹. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «نقد فیلم گذشته از منظر روانکاوی لاکانی»، در تاریخ ۱۵/۲/۹۳

۲۶۰. مصاحبه با مجله‌ی اندیشه‌ی پویا درباره‌ی کتاب گشودن رمان، شماره‌ی ۱۵، اردیبهشت ۱۳۹۳

۲۶۱. سخنرانی در جلسه‌ی معرفی و بررسی کتاب گشودن رمان، فرهنگسرای اندیشه، ۲۹/۲/۹۳

۲۶۲. سخنرانی در جلسه‌ی معرفی و بررسی کتاب درباره‌ی ترجمه از پل ریکور، نشر افق، ۷/۳/۹۳

۲۶۳. یادداشتِ تاریخ شفاهی با عنوان «سنتی به نام ارغنون»، در مجله‌ی جست‌وجوی اعتماد (ماهنامه‌ی ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد)، شماره‌ی ۴۵، تیرماه ۹۳

۲۶۴. مصاحبه با مجله‌ی پنجره درباره‌ی ادبیات دوره‌ی مشروطه، شماره‌ی ۲۰۴، ۶/۵/۹۳

۲۶۵. برگزاری کارگاه نظریه‌ی باختین (رمان چندصدایی) در چهار جلسه در همدان به دعوت حوزه‌ی هنری استان همدان، ۳۱/۵/۹۳

۲۶۶. سخنرانی در بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، به دعوت انتشارات شهرستان ادب، با عنوان «موانع رشد رمان در ایران»، ۶/۷/۹۳

۲۶۷. سخنرانی در بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، با عنوان «”سفر“ در ادبیات داستانی»، ۱۴/۷/۹۳

۲۶۸. نقد رمان دُن کیشوت در برنامه‌ی «کارنامه» شبکه‌ی چهارم تلویزیون، ۱۷/۷/۹۳

۲۶۹. مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره‌ی جلد اول کتاب داستان کوتاه در ایران، ۱۹/۷/۹۳

۲۷۰. مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره‌ی جلد دوم کتاب داستان کوتاه در ایران، ۳/۸/۹۳

۲۷۱. برگزاری کارگاه مبانی نقد ادبی برای اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی، مجتمع ولی‌عصر)، ۵/۸/۹۳

۲۷۲. مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره‌ی جلد سوم کتاب داستان کوتاه در ایران، ۸/۸/۹۳

۲۷۳. سخنرانی به دعوت کارگروه روانشناسی و علوم تربیتی خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی، با عنوان «تحلیل فرهنگ از منظر روانکاوی»، ۱۰/۸/۹۳

۲۷۴. یادداشت با عنوان «نیازهای نقد ادبی امروز»، در ماهنامه‌ی ادبیات و داستان ویژه‌ی هفتمین جایزه‌ی ادبی جلال آل‌احمد، آذر ۹۳

۲۷۵. سخنرانی به دعوت خانه‌ی هنرمندان ایران، با عنوان «تحلیل آگهی‌های تجاری از منظر مطالعات فرهنگی»، ۱۲/۹/۹۳

۲۷۶. مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد درباره‌ی نقد ادبی، ۱۵/۹/۹۳

۲۷۷. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «نقد دو رمان از ادبیات عربی»، در تاریخ ۱۷/۹/۹۳

۲۷۸. مصاحبه با روزنامه‌ی جام جم درباره‌ی نقد ادبی و کتاب گشودن رمان، ۳/۱۰/۹۳

۲۷۹. سخنرانی با عنوان «ده شیوه‌ی آغاز کردن رمان» در مؤسسه‌ی فرهنگی شهرستان ادب، ۴/۱۰/۹۳

۲۸۰. سخنرانی در یازدهمین جشنواره‌ی نقد کتاب، به دعوت خانه‌ی کتاب، ۱۴/۱۰/۹۳

۲۸۱. مصاحبه با روزنامه‌ی آرمان درباره‌ی نقد ادبی، ۲۰/۱۱/۹۳

۲۸۲. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله با عنوان «تاریخ بیهقی از منظر روایت‌شناسی» در «همایش نگاهی نو به تاریخ بیهقی»، دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، ۲۶/۱۱/۹۳

۲۸۳. مصاحبه با نشریه‌ی انجمن علمی دانشجویان ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره‌ی ۲، زمستان ۱۳۹۳

۲۸۴. جلسه‌ی نقد رمان اعتماد، نوشته‌ی آریل دورفمن، در کانون ادبیات ایران، ۲۴/۱/۹۴

۲۸۵. مصاحبه با روزنامه‌ی شرق درباره‌ی مصرف‌گرایی و مراکز خرید، ۱۳/۲/۹۴

۲۸۶. سخنرانی در مرکز خدمات درمانی روانشناسی سیاوووشان، با عنوان «کاربرد روانکاوی در نقد ادبی»، ۱۷/۲/۹۴

۲۸۷. سخنرانی درباره‌ی «نقد کتاب و جایگاه آن در ارتقاء صنعت نشر» در سرای اهل قلم بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ۲۵/۲/۹۴

۲۸۸. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «نقد فیلم قاعده‌ی تصادف از منظر نظریه‌ی اُبژه‌های نسلی»، در تاریخ ۲۸/۲/۹۴

۲۸۹. مصاحبه با مجله‌ی آزما درباره‌ی مکان در ادبیات داستانی، شماره‌ی ۱۱۰، اردیبهشت و خرداد ۹۴

۲۹۰. جلسه‌ی نقد فیلم در دنیای تو ساعت چند است؟ در پردیس سینمایی کورش، به دعوت مرکز خدمات روانشناسی سیاووشان، ۸/۳/۹۴

۲۹۱. مصاحبه با ماهنامه‌ی فرهنگ امروز درباره‌ی رمان معاصر ایران، تیرماه ۹۴

۲۹۲. مصاحبه با برنامه‌ی ادبی رادیو تبریز درباره‌ی ادبیات داستانی رئالیستی، ۹۴٫۴٫۲۹

۲۹۳. جلسه‌ی نقد رمان دود، نوشته‌ی حسین سناپور، در کانون ادبیات ایران، ۵/۵/۹۴

۲۹۴. یادداشت با عنوان «درسی که از چخوف باید آموخت»، در خبرگزاری تسنیم، ۱۵/۶/۹۴

۲۹۵. میزگرد درباره‌ی سیمای روشنفکر در ادبیات داستانی ایران، مندرج در مجله‌ی اندیشه‌ی پویا، شماره‌ی ۲۸، شهریور ۱۳۹۴

۲۹۶. مصاحبه با ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد در روزهای سه‌شنبه درباره‌ی دلالت‌ها و معانی نمادین فصل پاییز در ادبیات مدرن

۲۹۷. مصاحبه با خبرگزاری تسنیم درباره‌ی وضیت رمان معاصر ایران، ۱۹ و ۲۰/۷/۹۴

۲۹۸. مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره‌ی نقد ترجمه، ۱۴/۸/۹۴

۲۹۹. سخنرانی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به دعوت انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ، با عنوان «تحلیل گفتمان تصاویر: رویکردی نشانه‌شناختی»، در تاریخ ۱۷/۸/۹۴

۳۰۰. مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد درباره‌ی کتاب داستان کوتاه در ایران، ۱۴/۸/۹۴

۳۰۱. سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان «تحلیل نشانه‌شناختی تصاویر محمدجواد ظریف در فضای مجازی»، ۲۵/۹/۹۴

۳۰۲. سخنرانی در نشست علمی گروه تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، با عنوان «نظریه‌ی فراتاریخ هِیدن وایت»، ۷/۱۰/۹۴

۳۰۳. مصاحبه با مجله‌ی آزما درباره‌ی کاربرد نقد ادبی در مطالعات فرهنگی، شماره‌ی ۱۱۴، بهمن ۱۳۹۴

۳۰۴. میزگرد در مجله‌ی سینما و ادبیات درباره‌ی کارکرد اشیاء در ادبیات داستانی، مندرج در مجله‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۵۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۴

۳۰۵. سخنرانی در «کانون ادبیات ایران»، در تاریخ ۲/۱۲/۹۴ (با عنوان «بررسی آسیب‌شناسی ادبیات داستانی ایران در دو دهه‌ی اخیر»)

۳۰۶. یادداشت با عنوان «ترجمه‌هایی که باید نفسی تازه کنند»، در ماهنامه‌ی فرهنگ امروز، شماره‌ی ۱۰، اسفند ۹۴

۳۰۷. سخنرانی در جلسه‌ی رونمایی و نقد مجموعه‌ی شعر آوازهایی از طبقه‌ی سوم، سروده‌ی حامد ابراهیم‌زاده، در خانه‌ی هنرمندان ایران، در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۴

۳۰۸. سخنرانی در «خانه‌ی هنرمندان ایران» (به دعوت «کانون ادبیات ایران»)، در تاریخ ۲۳/۲/۹۵ (با عنوان «بررسی وضعیت نقد ادبی در ایران»)

۳۰۹. میزگرد درباره‌ی آثار سیمین دانشور، مندرج در مجله‌ی اندیشه‌ی پویا، شماره‌ی ۳۴، اردیبهشت ۱۳۹۵

۳۱۰. یادداشت با عنوان« تجارت در دانشگاه: ژاک لکان و داستان پایان‌نامه‌ها و همایش‌ها در دانشگاه‌های ما»، در روزنامه‌ی اعتماد، ۱۰/۳/۹۵

۳۱۱. سخنرانی در نشست علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، با عنوان «بازنمایی گفتمان‌های اجتماعی در ادبیات داستانی معاصر ایران»، در تاریخ ۲۳/۳/۹۵

۳۱۲. یادداشت با عنوان «ضدروایتی پسامدرن به قلم شخصیت‌های داستان»، در روزنامه‌ی اعتماد، ۲۱/۴/۹۵

۳۱۳. مصاحبه با مجله‌ی فرهنگ امروز درباره‌ی جامعه‌شناسی ادبیات، شماره‌ی ۱۲، مرداد ۱۳۹۵

۳۱۴. میزگرد در مجله‌ی سینما و ادبیات درباره‌ی مفهوم «غیاب» در ادبیات داستانی، مندرج در مجله‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۵۳، تیر و مرداد ۱۳۹۵

۳۱۵. یادداشت با عنوان «هامون، شخصیت کهن‌الگویی روشنفکر ایرانی»، در روزنامه‌ی اعتماد، ۱۴/۵/۹۵

۳۱۶. مقدمه بر ترجمه‌ی کتاب پرسش‌های بوطیقای داستایفسکی (تهران: انتشارات نیلوفر، شهریور ۱۳۵۹)

۳۱۷. برگزاری کارگاه «نقد ادبی روانکاوانه» در دهدشت به دعوت اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه، ۲۴/۶/۹۵

۳۱۸. برگزاری کارگاه «نشانه‌شناسی» در دهدشت به دعوت اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه، ۲۵/۶/۹۵

۳۱۹. برگزاری کارگاه «ترجمه‌ی ادبیات داستانی به فیلم» به دعوت حوزه‌ی هنری تهران و انجمن صنفی مترجمان تهران در حوزه‌ی هنری، ۲۸/۶/۹۵

۳۲۰. برگزاری کارگاه «نقد و بررسی ترجمه‌ی رمان چهره‌ی مرد هنرمند در جوانی» به دعوت حوزه‌ی هنری تهران و انجمن صنفی مترجمان تهران در حوزه‌ی هنری، ۲۸/۶/۹۵

۲۲۱. مصاحبه با مجله‌ی کرگدن درباره‌ی کتاب نقد ادبی و مطالعات فرهنگی، شماره‌ی ۲۵، ۴/۸/۹۵

۳۲۲. سخنرانی در «انجمن انسان‌شناسی ایران»، با عنوان «روانکاوی و تحلیل‌های کلانِ اجتماعی»، ۸/۸/۹۵ (متن سخنرانی منتشرشده در فصلنامه‌ی سخن سیاووشان، شماره‌ی ۴، پاییز و زمستان ۹۶)

۳۲۳. میزگرد با عنوان «جامعه‌شناسی سینما چیست؟»، برگزارشده توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۷/۸/۹۵

۳۲۴. سخنرانی در نشست علمی با عنوان «تجربه‌ی دینی در ادبیات معاصر داستانی ایران»، دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، ۲۳/۸/۹۵

۲۳۵. سخنرانی و ارائه‌ی مقاله در همایش «نگاهی تازه به متون داستانی کهن»، اندیشگاه فرهنگی کتابخانه‌ی ملی، ۲۴/۸/۹۵

۳۲۶. برگزاری کارگاه «آشنایی با نظریه‌ی تاریخ‌گرایی نوین در نقد ادبی» در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۷/۹/۹۵

۳۲۷. سخنرانی در «انجمن روان‌شناسی ایران»، با عنوان «نقد روانکاوانه‌ی فیلم هامون»، ۱۶/۱۰/۹۵

۳۲۸. سخنرانی (به عنوان «سخنران ویژه») در همایش «گردهمایی مدیران گروه‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور»، با عنوان «تأثیرپذیری ادبیات داستانی ایران از مکاتب ادبی جهان»، دانشگاه علامه طباطبائی، ۲۹/۱۰/۹۵

۳۲۹. سخنرانی در نشست علمی گروه «تاریخ، فرهنگ و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای» با عنوان «تاریخ‌گرایی نوین»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۱/۱۱/۹۵

۳۳۰. سخنرانی در نشست علمی گروه «تاریخ، فرهنگ و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای» با عنوان «رمان اجتماعی»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۱/۰۲/۹۶

۳۳۱. نقد فیلم وارونگی در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۲/۰۲/۹۶

۳۳۲. مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره‌ی کتاب اصول و مبانی تحلیل متون ادبی، ۱۳/۰۲/۹۶

۳۳۳. برگزاری کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «هنر و ادبیات در پرتو روانکاوی: تأملی در چندوچونِ رابطه‌ای پُرتنش» در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۶/۰۲/۹۶

۳۳۴. نقد رمان حریم (نوشته‌ی صادق کرمیار) در فرهنگسرای گلستان، ۱۹/۰۲/۹۶

۳۳۵. مصاحبه با مجله‌ی اندیشه‌ی پویا درباره‌ی کتاب اصول و مبانی تحلیل متون ادبی، شماره‌ی ۴۲، اردیبهشت ۱۳۹۶

۳۳۶. مصاحبه با «خانه‌ی کتاب» در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی تهران درباره‌ی نقد ادبی در ایران، ۲۱/۰۲/۹۶ (مندرج در کتاب کتاب و فرهنگ: ده گفت‌وگو با شخصیت‌های فرهنگی، تهران: خانه‌ی کتاب، تیرماه ۱۳۹۸)

۳۳۷. نقد و بررسی کتاب حرکت در مه: چگونه مانند یک داستان‌نویس فکر کنیم (نوشته‌ی محمدحسن شهسواری) در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، ۲۳/۰۲/۹۶

۳۳۸. مصاحبه با مجله‌ی فرهنگ امروز درباره‌ی کتاب اصول و مبانی تحلیل متون ادبی، شماره‌ی ۱۷، خرداد ۱۳۹۶

۳۳۹. سخنرانی در انجمن ادبی فرهنگسرای مهر با عنوان «تحلیل رمان سَووشون»، ۱۸/۰۵/۹۶

۳۴۰. سخنرانی در فرهنگسرای اندیشه با عنوان «جهان داستانی آل‌احمد»، ۲۵/۰۵/۹۶

۳۴۱. نقد مجموعه داستان بگذار برسانمت در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، ۰۸/۰۸/۹۶

۳۴۲. نقد داستان «غریبه و اقاقیا» در فرهنگسرای اندیشه، ۱۴/۰۸/۹۶

۳۴۳. سخنرانی در جلسه‌ی معرفی و بررسی کتاب اصول و مبانی تحلیل متون ادبی در خانه‌ی کتاب، ۱۵/۰۸/۹۶

۳۴۴. نقد فیلم بازمانده‌ی روز در مرکز خدمات روان‌شناسی سیاووشان، ۲۵/۰۸/۹۶

۳۴۵. سخنرانی با عنوان «دو رویکرد در تحلیل سیاسی روانکاوانه» در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی، به دعوت انجمن علوم سیاسی ایران، ۱۳/۰۹/۹۶

۳۴۶. جلسه‌ی نقد رمان سایه‌های سکوت، نوشته‌ی علی قانع، در کانون ادبیات ایران، ۲۰/۰۹/۹۶

۳۴۷. سخنرانی با عنوان «تاریخ مردم در آثار محمود دولت‌آبادی» در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی، به مناسبت نخستین سالگرد انتشار مجله‌ی مردم‌نامه، ۱۲/۱۰/۹۶

۳۴۸. یادداشت با عنوان «برونداد دانشگاه در جامعه‌ی ایرانی»، روزنامه‌ی همشهری، ۲۸/۱۰/۹۶

۳۴۹. جلسه‌ی نقد رمان پنجره‌ای مشرف به میدان، نوشته‌ی هوده وکیلی، در نشر چشمه، ۰۲/۱۱/۹۶

۳۵۰. سخنرانی درباره‌ی داستان کوتاه در جلسه‌ی معرفی و بررسی مجموعه داستان کیک عروسی و داستان‌های دیگر، خانه‌ی کتاب، ۰۹/۱۱/۹۶

۳۵۱. مصاحبه با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره‌ی نقد ادبی، ۱۵/۱۱/۹۶

۳۵۲. سخنرانی در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی درباره‌ی جایگاه صادق هدایت در ادبیات داستانی ایران، به دعوت انجمن اندیشه و قلم، ۲۶/۱۱/۹۶

۳۵۳. سخنرانی در نشست علمی «بررسی هنر و ادبیات از منظر روان‌پژوهی»، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، ۰۸/۱۲/۹۶

۳۵۴. سخنرانی (به عنوان «سخنران ویژه») و ارائه‌ی مقاله در «نخستین همایش ملی امید اجتماعی»، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، ۰۸/۱۲/۹۶

۳۵۵. میزگرد در مجله‌ی سینما و ادبیات درباره‌ی «حد نوآوری در ادبیات داستانی»، مندرج در مجله‌ی سینما و ادبیات، شماره‌ی ۶۶، اسفند ۹۶ و فروردین ۱۳۹۷

۳۵۶. مصاحبه با ماهنامه‌ی هنری و ادبی تجربه درباره‌ی رمان مدیر مدرسه، شماره‌ی ۵۶، فروردین ۱۳۹۷

۳۵۷. سخنرانی در میزگرد جشنواره‌ی فیلم جهانی فجر با عنوان «سینما و نظریه‌ی پسااستعماری»، برگزارشده در دانشکده‌ی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، ۰۵/۰۲/۹۷

۳۵۸. جلسه‌ی نقد رمان خاکستر، نوشته‌ی حسین سناپور، در مؤسسه‌ی «بهاران»، ۲۲/۰۳/۹۷

۳۵۹. مصاحبه با روزنامه‌ی آرمان امروز درباره‌ی نقد ادبی و ترجمه، ۱۸/۰۶/۹۷

۳۶۰. جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب ایران بین دو کودتا (نوشته‌ی دکتر رحمانیان)، در دانشکده‌ی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۲/۰۸/۹۷

۳۶۱. کارگاه نقد فیلم فروشنده از منظر نظریه‌های انتقادی، دانشکده‌ی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، ۲۰/۰۹/۹۷

۳۶۲. سخنرانی در جلسه‌ی گرامیداشت پنجاه‌وهفت سال فعالیت انتشارات مروارید، خانه‌ی هنرمندان، ۲۱/۰۸/۹۷

۳۶۳. مصاحبه با مجله‌ی اندیشه‌ی پویا درباره‌ی رمان شازده احتجاب، شماره‌ی ۵۵، آذر و دی ۱۳۹۷

۳۶۴. مصاحبه با مجله‌ی آنگاه درباره‌ی فرهنگ عامّه، شماره‌ی ۸، پاییز ۱۳۹۷

۳۶۵. مصاحبه با مجله‌ی چلچراغ درباره‌ی کتاب نظریه و نقد ادبی: درسنامه‌ای میان‌رشته‌ای، شماره‌ی ۷۵۲، ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

۳۶۶. جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب نظریه و نقد ادبی:‌ درسنامه‌ای میان‌رشته‌ای، اندیشگاه کتابخانه‌ی ملی ایران، ۱۱/۱۲/۹۷

۳۶۷. سخنرانی در مراسم اختتامیه‌ی سومین کنگره‌ی روانکاوی و روان‌درمانی پویا در ایران، بیمارستان میلاد، ۳۱/۰۱/۹۸

۳۶۸. سخنرانی در مراسم گرامیداشت شادروان دکتر محمود عبادیان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۰/۰۲/۹۸

۳۶۹. مصاحبه با روزنامه‌ی سازندگی درباره‌ی نقد ادبی، ۳۱/۰۴/۹۸ و ۰۱/۰۵/۹۸

۳۷۰. جلسه‌ی نقد مجموعه داستان الاغ بالدار، نوشته‌ی سیدمحمدهادی موسوی، در کانون ادبیات ایران، ۱۳/۰۸/۹۸

۳۷۱. جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب تاریخ، متن، نظریه، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۸/۰۸/۹۸

۳۷۲. مصاحبه با مجله‌ی کرگدن درباره‌ی مفهوم «اَبَرقهرمان»، شماره‌ی ۱۲۰، ۲۵/۰۸/۹۸

۳۷۳. نشست «سینمای ایران و مباحث میان‌رشته‌ای»، دانشگاه تربیت مدرس، ۲۶/۰۸/۹۸

۳۷۴. کارگاه نیم‌روزه‌ی «بازنمایی شهر در رمان‌های حسین سناپور» در هفته‌ی پژوهش، دانشکده‌ی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، ۲۳/۰۹/۹۸

۳۷۵. مصاحبه با روزنامه‌ی شرق درباره‌ی کتاب تحلیل گفتمان کاربردی، ۰۷/۱۰/۹۸

۳۷۶. برنامه‌ی اخبار علمی و فرهنگی شبکه‌ی چهار تلویزیون، ۳۰/۱۱/۹۸

 • کارهای پژوهشی در دست اقدام

۱. ترجمه‌ی کتابی درباره‌ی روانکاوی

 • راه‌های تماس

آدرس محل کار: تهران، انتهای غربی بزرگراه همت، دهکده‌ی المپیک، میدان دهکده، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده‌ی علوم ارتباطات، طبقه‌ی سوم، اتاق ۳۲۳