چاپ شـشـم از کتاب «نظریه‌ی روان‌کاوی»

کتاب نظریه‌ی روان‌کاوی به چاپ ششم رسید. این کتاب دربرگیرنده‌ی هفت رساله‌ی مهم از زیگموند فروید است که می‌توان گفت بنیانی‌ترین اندیشه‌های او را به خواننده معرفی می‌کند. این هفت رساله عبارت‌اند از:

۱. «روان‌کاوی»: نوشتاری که فروید در آن مفاهیم کلیدی این نظریه را شرح می‌دهد.
۲. «شرح کوتاهی درباره‌ی روان‌کاوی»: دربرگیرنده‌ی توضیح مفصلی درباره‌ی فرایند شکل‌گیری مفاهیم بنیادی روان‌کاوی.
۳. «رئوس نظریه‌ی روان‌کاوی»: آخرین رساله‌ای که فروید پیش از مرگ در تبیین نظریه‌ی خود به رشته‌ی تحریر درآورد.
۴. «پیش‌درآمدی بر خودشیفتگی»: رساله‌ای درباره‌ی مفهوم «خودشیفتگی اولیه و ثانویه» و نشانه‌های آن.
۵. «خود و نهاد»: تبیینی مفصل از نظریه‌ی فروید درباره‌ی ساختار ذهن.
۶. «اندیشه‌هایی درخور ایام جنگ و مرگ»: تأملات روان‌کاوانه‌ی فروید درباره‌ی خشونت‌های جنگ جهانی دوم.
۷. «انواع مقاومت در برابر روان‌کاوی»: رساله‌ای که فروید در آن دلایل ناخودآگاهانه‌ی تقبیح روان‌کاوی از سوی مخالفان این نظریه را شرح می‌دهد.

کتاب نظریه‌ی روان‌کاوی: هفت رساله از زیگموند فروید را می‌توانید علاوه بر کتابفروشی‌ها، از سایت اینترنتی انتشارات مروارید تهیه کنید.

کتاب سه‌جلدی «داستان کوتاه در ایران» به چاپ پـنـجـم رسید

انتشارات نیلوفر مجموعه‌ی سه‌جلدی داستان کوتاه در ایران را برای پنجمین نوبت منتشر کرد. در این کتاب که مشروح‌ترین منبع درباره‌ی داستان کوتاه ایران بر پایه‌ی نظریه و نقد ادبی است، مجموعاً پنجاه داستان کوتاهِ ممتاز از شاخص‌ترین نویسندگان ایران به‌تفصیل تحلیل شده‌اند و افزون بر آن، داستان‌های متعددِ دیگری نیز به‌طور موردی نقد شده‌اند.

جلد نخست این مجموعه‌ی سه‌جلدی در ۵۸۴ صفحه به داستان‌های رئالیستی و ناتورالیستی اختصاص دارد و در آن علاوه بر داستان‌هایی از نویسندگان متقدم مانند جلال آل‌احمد، غلامحسین صادقی، احمد محمود، بزرگ علوی و صادق چوبک، از نویسندگان رئالیست متأخر نیز، مانند شهلا پروین‌روح، حسن بنی‌عامری، مهدی رجبی و دیگران، داستان‌هایی گنجانده و تحلیل شده است.

جلد دوم این مجموعه‌ در ۵۲۸ صفحه به معرفی و نقد داستان‌های مدرن ایرانی اختصاص دارد. به پیروی از رویکرد عمومی این کتاب که ارائه‌ی نقد ادبیِ روشمند و متکی بر نظریه است، در این جلد گزیده‌ای از ممتازترین داستان‌های مدرن ایرانی به قلم نویسندگان صاحب‌سبکی مانند صادق هدایت، هوشنگ گلشیری، محمد کشاورز، سیمین دانشور، محمد کلباسی، گلی ترقی و دیگران به‌تفصیل بررسی شده‌اند. از جمله نظریه‌هایی که در این مجلد معرفی شده‌اند، می‌توان به نظریه‌ی «داستان کوتاه غنایی»، نظریه‌ی «داستان کوتاه شاعرانه» و «داستان کوتاه امپرسیونیستی» اشاره کرد که نمونه‌‌هایی شاخص از آن‌ها نیز در کتاب گنجانده شده‌اند.

جلد سوم کتاب داستان کوتاه در ایران به تبیین و معرفی داستان‌نویسی پسامدرن اختصاص دارد که متأخرترین جریان در ادبیات داستانی معاصر ما است. در این مجلد، تحولات سبکی و تکنیکیِ داستان‌های جدید ایرانی با روشی میان‌رشته‌ای و با الگویی برگرفته از نقد ادبی معاصر بررسی می‌شود. این جلد شامل ده فصل است و در ۷۰۲ صفحه، هم نظریه‌های پسامدرنیسم را معرفی می‌کند و هم بیست نمونه‌ی شاخص از داستان‌های پسامدرن ایرانی در آن مفصلاً نقد شده‌اند. برخی از نظریه‌های پسامدرن که در این کتاب معرفی شده‌اند، عبارت‌اند از: پساساختارگرایی، مرگ مؤلف، فراداستان و فراتاریخ، وانمودگی و فوق‌واقعیت، نظریه‌ی فوکو درباره‌ی گفتمان، نظریه‌ی لیوتار درباره‌ی افول کلان‌روایت‌ها، نظریه‌ی مک‌هِیِل درباره‌ی وجودشناسی پسامدرن، و … . این مجلد شامل داستان‌هایی از نویسندگانی همچون ابوتراب خسروی، بهرام مرادی، خسرو دوامی، امیرتاج‌الدین ریاضی، احسان عباسلو، اسماعیل زرعی، علی‌اصغر شیرزادی، حامد حبیبی و دیگران است.

کتاب سه‌جلدی داستان کوتاه در ایران در بیش از ۱۸۰۰ صفحه مشروح‌ترین مرجع شناخت داستان کوتاه ایران و یگانه منبعی است که به جای بررسی‌های تاریخی یا اظهارنظرهای ذوقی، داستان‌های نوشته‌شده به قلم شاخص‌ترین نویسندگان ایرانی را بر اساس نظریه‌های نقد ادبی به خواننده می‌شناساند. این کتاب در حال حاضر در اکثر دانشگاه‌های ایران به‌عنوان کتاب درسی به دانشجویان ادبیات فارسی و علوم انسانی تدریس می‌شود.

مجموعه‌ی سه‌جلدی داستان کوتاه در ایران را می‌توانید از فروشگاه اینترنتی انتشارات نیلوفر تهیه کنید.

کتاب «گشودن رمان» به چاپ شـشـم رسید

انتشارات مروارید چاپ ششم از کتاب گشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی را منتشر کرد. علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را در نمایشگاه کتاب تهران (حضوری و مجازی) و همچنین از سایت انتشارات مروارید تهیه کنند.

تجدید چاپ دو کتاب از دکتر پاینده

اخیراً دو کتاب از دکتر حسین پاینده، استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبائی، تجدید چاپ شد: یکی کتاب روایت: مفاهیم بنیادی و روش‌های تحلیل که به چاپ سوم رسید و دیگری کتاب اندیشه‌ی یونگ که برای هشتمین نوبت منتشر شد. آنچه در زیر می‌خوانید گزیده‌ای از این دو کتاب است.

گزیده‌ای از کتاب روایت: مفاهیم بنیادی و روش‌های تحلیل

آراء رولان بارت درباره‌ی نقش خواننده در تحلیل روایت
از «اثر» تا «متن»

بارت بین «اثر» و «متن» تمایز قائل می‌شود تا تأکید کند که روایت نوعی صیرورت است (یعنی بازداشتنی نیست) و ماهیتی متکثر دارد. او با استناد به معنای اولیه‌ی متن که ناظر به نوعی بافتن است، مفهوم «بینامتنیّت» را مطرح می‌کند تا به این باور دیرینه و غلط تن در ندهد که معانی متن را می‌توان در خاستگاه یا منبعی یگانه یافت. «اثر» در قیدوبندِ آنچه بارت «افسانه‌ی پدر ــ فرزندی» می‌نامد گرفتار آمده است، افسانه‌ای که مطابق با آن، مؤلف حکم پدر و صاحب اثر را دارد. در این‌جا نیز بارت بیانی استعاری به کار می‌گیرد، به این صورت که متن را نوعی اندام‌واره یا شبکه می‌نامد که در آن، فاصله‌ی میان نگارش و خوانش از میان برداشته می‌شود و خواننده با متن بازی می‌کند یا آن را همچون ساز می‌نوازد.

نظریه‌های بارت به‌خصوص در تبیین پیدایش ادبیات الکترونیکی تأثیرگذار بوده‌اند، یعنی آن نوعی از ادبیات که نمی‌تواند روایت را چیزی دارای حدود و ثغور محسوب کند. دیدگاه بارت مبنی بر صیرورتِ دائمیِ متن می‌تواند کمک کند تا مثلاً نحوه‌ی کارکرد روایت‌های اینترنتی را متوجه شویم، یعنی آن روایت‌هایی که متن‌شان تعیین‌شده یا حتی ثابت نیست، بلکه دائماً «تازه‌سازی» [یا «ریفرش»] می‌شود. به‌ویژه از زمان پیدایش داستان‌های اَبَرمتنی و رواج این دیدگاه که متن محصول خاصِ هر خوانشِ منفرد است، مفاهیم «متن» و «پاره‌معنا» (واحد خوانش) در اندیشه‌ی بارت تأثیر عمیقی در روایت‌شناسی باقی گذاشته‌اند.

کتاب روایت: مفاهیم بنیادی و روش‌های تحلیل را انتشارات مروارید منتشر کرده است و از این‌جا می‌توانیدآن را تهیه کنید.

گزیده‌ای از کتاب اندیشه‌ی یونگ

مفهوم ضمیر ناخودآگاه جمعی
به گفته‌ی یونگ، ضمیر ناخودآگاه جمعی «میراث نیاکان ما درباره‌ی شیوه‌های بالقوه‌ی بازنمایی [پدیده‌های جهان هستی] است و جنبه‌ی فردی ندارد، بلکه در نزد همه‌ی ابنای بشر ـــ و شاید بتوان گفت همه‌ی جانداران ـــ مشترک است». گرچه یونگ شواهد و ادله‌ی خود را در اثبات این برنهاد در فصل بعدی کتابش به دست می‌دهد، اما مثال‌هایی را برای شرح بیشتر درباره‌ی این مفهوم ذکر می‌کند. از جمله این‌که می‌گوید مار در رؤیاهای ما غالباً عملکردی دارد که به تجربیات فردی ما مربوط نمی‌شود، بلکه با دلالت‌های اسطوره‌ای آن مطابقت می‌کند. به بیان دیگر، نحوه‌ی عمل مار در رؤیاهای انسان از «لایه‌ای ژرف‌تر» [از ضمیر ناخودآگاه فردی] نشئت می‌گیرد، لایه‌ای که می‌توان آن را «ذهنیت بدوی» نامید. حتی کسی هم که هرگز هیچ ماری یا هیچ‌گونه بازنمایی [تصویری و غیره] از آن را ندیده و توصیف این جاندار را هم نشنیده، باز ممکن است در رؤیاهای خود مار ببیند.

کتاب اندیشه‌ی یونگ را انتشارات مروارید منتشر کرده است و از این‌جا می‌توانید آن را تهیه کنید.

نشانه‌شناسی شعر با رویکرد ریفاتر

آنچه خواندید، بخشی از جلد دوم کتاب نظریه و نقد ادبی: درسنامه‌ای میان‌رشته‌ای است که فصل هفتم آن به نقد نشانه‌شناختی شعر اختصاص دارد. در این فصل نظریه‌ی ریفاتر و اصطلاحات مربوط به آن به‌تفصیل توضیح داده شده‌اند و سپس دو شعر از ادبیات معاصر فارسی با همین رویکرد نقد شده‌اند. این دو شعر عبارت‌اند از «زمستان» سروده‌ی مهدی اخوان‌ثالث و «آی آدم‌ها» از نیما یوشیج. این فصل همچنین راهنمای کاملی برای نوشتن نقد ادبی نشانه‌شناختی دارد، با عنوان «چگونه نقد نشانه‌شناختی شعر بنویسیم». این راهنما، دانشجوی علاقه‌مند را گام‌به‌گام با نحوه‌ی نوشتن مقالات نقد نشانه‌شناسانه آشنا می‌کند. عناوین سایر بخش‌های این فصل عبارت‌اند از:
۱. اصول و مفروضات بنیادین نشانه‌شناسی شعر
۲. روش‌شناسی رویکرد ریفاتر در نقد شعر
۳. متونی که برای نقد شدن با رویکرد نشانه‌شناسی شعر مناسب‌ترند
۴. پرسش‌هایی که نشانه‌شناسان شعر می‌خواهند پاسخ دهند
۵. مریّت‌ها و محدودیت‌های نشانه‌شناسی شعر
۶. نمونه‌هایی از نقد نشانه‌شناختی شعر
۷. مروری بر نقد نشانه‌شناختی دو شعر «زمستان» و «آی آدم‌ها»
۸. اصطلاحات کلیدی نشانه‌شناسی شعر

چاپ چهارم کتاب نظریه و نقد ادبی: درسنامه‌ای میان‌رشته‌ای (دو جلد) را می‌توانید از کتابفروشی سازمان سمت در خیابان انقلاب (مقابل دانشگاه تهران) یا سایت فروش آنلاین سازمان سمت تهیه کنید.